Основно съдържание

Раздел: Централна догма (ДНК - РНК - белтък)

За този урок

Как един ген в твоето ДНК дава инструкции за изграждането на белтък? На езика на гените - една ДНК последователност първо се копира, за да образува РНК молекула, която след това бива "дешифрирана", за да построи белтък. Научи повече за този забележителен процес, който е общ за всички живи организми.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген