If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 25: Еволюция и дърво на живота

400 възможни точки за Майсторство

За този раздел

Този раздел е част от биологичната библиотека. Разглеждай видеа, статии и упражнения, подредени по тема.
Учи за еволюцията, процесът при който групи организми променят генетичния си състав и наследствените характеристики с течение на времето. Естественият отбор е важен механизъм на еволюцията, който може да спомогне групите да се приспособят по-добре към околната си среда в течение на много поколения.
В същността си еволюцията е промяна в алелните честоти в една популация с течение на времето. Но как се получава тази промяна и как може да бъде измерена? Тук ще отговорим на тези въпроси и на концептуално, и на математическо ниво.
Родословното дърво може да ти каже каква е връзката ти с близките ти роднини...но дървото на еволюцията може да ни каже как са свързани всички организми на Земята! Научи какво определя един биологичен вид, откъде идват новите видове и как живите организми могат да бъдат класифицирани в групи (въз основа или на еволюционната им свързаност, или на други характеристики).
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 400 точки за Майсторство!
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген