Основно съдържание
Когато една популация е в равновесие на Харди-Уайнбърг, тя не се развива. Научи как нарушенията на предположенията Харди-Уайнбърг водят до еволюция.