If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:30

Видео транскрипция

Нека се придържаме към тази опростена идея, че имаме ген за цвета на очите и той има само два варианта. Има доминантен вариант, който закодира кафяв цвят, и рецесивен вариант, който закодира син цвят. Така че, ако един от алелите ти е това B, ще имаш кафяви очи. Единственият начин да имаш сини очи е да си хомозиготен за рецесивния алел. Да кажем, че в население, голямо население, отговарящо на допусканията на уравнението Харди-Вайнберг, наблюдаваш, че 9 процента от популацията е със сини. Сега говорим за фенотипа. Можеш да видиш, че те имат сини очи. Въз основа на това, можем ли да разберем колко е p, което е честотата на доминантния алел? Можем ли да разберем? Можем ли да разберем колко е q, което е честотата на рецесивния алел – можем ли да открием и това? Насърчавам те да спреш видеото. Въз основа на това, което видяхме за уравнението на Харди-Вайнберг, можем ли да разберем колко са тези? Нека си припомним уравнението. В предното видео го разгледахме, но нека го запиша тук. То казва: алелната честота, доминантната алелна честота на квадрат плюс два пъти доминантната алелна честота по рецесивната алелна честота плюс рецесивната алелна честота на квадрат е равно на едно. И видяхме, че това идва от идеята, че p плюс q е равно на едно. Има 100 % шанс, ако произволно избереш ген, да е един от тези два варианта. Сега, щом казваме, че девет процента имат сини очи – какво значи това? Единственият начин да имаш сини очи е генотипът ти да е хомозиготен рецесивен. Защото ако имаш B тук, тогава ще имаш кафяви очи. Така че можем да кажем, че девет процента имат този генотип. Или можеш да кажеш, че честотата в популацията на този генотип е девет процента. Но вече сме виждали какво точно е този член тук. Това е членът q на квадрат. Това е вероятността, един начин да мислиш за това... q, разбира се, е честотата на рецесивния алел. Сега можеш да гледаш на това като на шанса да получиш два рецесивна алела. В твоята популация това ще е 9 процента. Можем да кажем, че q на квадрат е равно на 9 процента. Или видяно по друг начин, членът тук е девет процент или 0,09. Девет процента имат този генотип. Това ни казва това тук. Тогава можем да разберем q. Ако q е на квадрат – ще го напиша като дроб 0,09 – това означава, че q ще бъде 0,09 на квадрат – което е 0,3. По този начин успяхме да разберем алелната честота на рецесивния алел. И не успях да запиша това като процент. 0,3 или 30 процента. Ако разглеждаш гените в популацията, 30 процента означават нашия код за рецесивния алел, или рецесивния вариант. Въз основа на това можем да разберем какъв процент закодират доминантния вариант. Останалите гени трябва да кодират доминантния, защото допускаме, че има само два вида. p плюс q е равно на сто процента, или p плюс q е равно на едно. Така че трябва това да е 70 процента. Базирано само на това можем да се поразровим още малко. Какво е p на квадрат? p на квадрат ще бъде 70 процента на квадрат, или 0,7 на квадрат. Това тук е 0,7 на квадрат, което е 0,49. Един начин да си го представиш е... Още веднъж, това е просто уравнение, но тези ясни идеи започват да се избистрят от това, базирано на тази информация. Сега можем да кажем, че 49 процента от популацията ще има генотип от B, ще бъдат хомозиготен доминант. И тогава можем да открием това тук. Два пъти p по q. Това ще бъде два пъти по 0,7 по 0,3. Да видим, това ще бъде 2 по 0,21. Значи тук ще бъде 0,42. По друг начин казано, 42 процента от населението ще има генотип Bb. Виждаш, че сумата на всички е 100. 49 процента плюс 42 процента е 91 процента. Плюс 9 процента прави 100 процента. Получаваш малко информация тук и на база това, което знаем за алелните честоти, допускаме някои неща и можеш да получиш повече знание за тази популация. Това наистина е много полезно в реалния живот, когато хората разсъждават за рецесивен алел, който може да предизвика някакво заболяване например. На основа на случаите с това заболяване, хората могат да започнат да мислят "Какъв процент от популацията е носител?" Например, ако те са хетерозиготи за тази болест. Това е наистина полезно в реалния живот.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген