If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:10:47

Генетичен ефект, ефект "гърло на бутилка" и ефект на основаване

Видео транскрипция

Направихме няколко видеа относно еволюцията, но просто искам да си припомним за какво става въпрос. Това е промяната в наследствените белези на дадена популация през поколенията. Много пъти ще чуете хората да казват, че еволюцията и естественият подбор са еднакви, но това, което искаме да изясним във видеото, е че естественият подбор е един от механизмите на еволюцията. За него се говори най-много, тъй като той се разглежда като основен механизъм. Естествен подбор. Но това, за което ще говорим в видеото, е друг механизъм наречен генетично отклонение. Имаме естествен подбор и генетично отклонение. Направили сме много видеа относно естествения подбор, но тук идеята е за това, че имаме изменения в дадена популация, имаме различни наследствени белези. Ще ги нарисувам с различни цветове ето тук. Имаме популация от живи кръгчета. Те може да са сини или може би пурпурни. Може също да се появят и по друг начин, например да са жълти кръгчета. При естествения подбор става въпрос за това, кои от тези белези са най-пригодени към околната среда, така че те могат да се възпроизвеждат. Да кажем, че има нещо в сините, което позволява не тези кръгчета да се възпроизвеждат по-бързо, или да е по-малко вероятно да бъдат хванати от хищници, или да бъдат по-способни да преследват плячка. Дори ако вероятността да се възпроизвеждат е само малко по-голяма, с течение на времето, в продължение на много поколения техният брой ще нарасне и доминира, а другите видове е по-малко вероятно, или по-точно другият белез е по-малко вероятно да оцелее. И по този начин имаме естествен подбор за този син белез. Това е всичко за белезите, така че да са най-подходящи. Генетичното отклонение е също промяна в наследствените белези при дадена популация през поколенията, но тук не става въпрос за белезите, които са най-пригодени към околната среда, онези, които непременно оцеляват. Генетичното отклонение е относно случайни промени. случайни промени. Хубав пример за това има ето тук. Това е от, Ще дам точна информация - от "Биология" на издателство Оупънстакс Колидж и показва как генетичното отклонение може да се получи. Ето тук, ще ви покажа много малка популация - от 10 зайчета. Имаме ген за цвета и има два варианта на този ген или два алела. Имаме вариант с главно Б (В) и с малко б (b). Главното Б (В) е диминантно. Това, което ще покажа, е наподобяващ Меделов пример. Така че ако имаме две гени с малки букви, две бели алела, ще бъдем бели. Ако имаме 2 кафяви алела, тоест главни букви, ще бъдем кафяви, и ако сме хетерозиготни - смесени, пак ще бъдем кафяви. Както виждате тук, има няколко херерозиготни организми в тази наистина малка популация. Но само ако преброите големите букви спрямо малките, ще видите, че са равни на брой. Така че честотата, ако трябва да вземете случайни алели от тази популация, е толкова вероятно да изберете главна буква, колкото и малка. Въпреки че фенотипът - виждате много повече кафяви, - всички тези шест кафяви имат както главна буква, така и малка. Да кажем, че има популация, в която дали си кафяв, или бял, няма значение. Няма по-голяма вероятност, че ще оцелееш и ще се възпроизвеждаш, ако си кафяв, а не бял. Но просто случайно, при чиста случайност, петте зайчета отгоре са тези, които могат да се размножават, а долните пет са тези, които не могат. Някой може да каже - защо избра горните пет? Не съм ги избрал, просто давам пример. Можеха да са долните пет. Можеха да са само тези двете или само двете бели, които да могат да се размножават. Това е чиста случайност. Или пък може да бъде заради белезите, които не са свързани с алелите, за които говорим. Но от гледна точка на тези алели, изглежда случайност. В следващото поколение тези пет зайчета се размножават и виждате ситуация като тази. Чисто случайно, както виждате, честотата на гените на главната буква Б (В) се увеличава от 50% от алелите в популацията на 70%. Може да има и друга случайност не казвам, че непременно така ще се случи. Може да се случи по друг начин. Може да се получи и така - въпреки че тази първа случайност се е получила, може би сега изведнъж бялото зайче може да се възпроизвежда доста, но може и да не се получи така. Може би тези две кафяви зайчета, които са хомозиготни за доминантния белез са способни да се размножават, но отново, това няма нищо общо с приспособимостта. Така че, те са способни да се възпроизвеждат и изведнъж белият алел е напълно изчезнал от околната среда. Причината защо това се е случило не е, защото белият алел някакви е направил зайчетата по-неприспособими. Всъщност, той може да има дори малко предимство. Може да е бил част от околна среда, за която зайчетата са важни, може дори да е бил с по-добър белег, но заради случайност изчезва от популацията. Общата идея на генетичното отклонение отново просто, за да се сравни. При естествения подбор избираме или околната среда избира белези, които да са по-благоприятни за възпроизвеждане, докато генетичното отклонение е случайни промени. Случайни промени при възпроизвеждането на популацията. Както можете да си представите, просто ви дадох пример с 10 зайчета и това, което ви описах е много по-вероятно да се случи с малки популации. Много по-вероятно Много по-вероятно с малки популации. Имаме видеа със статистики в Кан академията, но вероятността това да се случи с 10 зайчета спрямо вероятността за това, което току-що описах с 10 милиона зайчета е много различна. Много по-вероятно е да се случи с малка популация. Голяма част от темите за генетичното отклонение са, когато се говори за малки популации. Всъщност, често биолозите се притесняват за малките популации особено заради генетичното отклонение. Заради случайни причини, може да има по-малко разнообразие, по-малко изменения в популацията и дори благоприятните белези могат да бъдат избрани от случайността. Има два вида генетични отклонения, които често се позовават на това, че причиняват извънредно редуциране на популацията и значително намаляване на популациите. Едното се нарича ефект "Гърло на бутилка". Нека го запиша. "Гърло на бутилка" "Гърло на бутилка" Ефект "Гърло на бутилка" А другото - ефект на основаване. Ще го запиша тук. Основаване Ефект на основаване. И при двете идеята е, че има значително редуциране на популацията поради малко по-различни причини. Ефекта "Гърло на бутилка" е, когато имаме някакво голямо бедствие или събитие, което избива голяма част от популацията, и само малка част от нея е способна да оцелее. И причината да се нарича "Гърло на бутилка" е, представете си, че тук има бутилка. че тук има бутилка и вътре в нея имаме различни цветове топчета. Има няколко жълти, няколко пурпурни и няколко сини топчета. Това са цветовете, които обикновено използвам. Имаме няколко сини топчета. Имаме много видове в нашата първоначална популация. Но си представете, че ги изсипваме от бутилката, може би има някакво голям бедствие и само две от тези топчета оцеляват или, да кажем, само четири от тях оцеляват. Както ги гледате, кои ли ще са топчетата, които ще паднат от бутилката? Това е просто метафора. Очевидно, няма да поставим различните популации в бутилки. Но след това бедствие, само шепа ще оцелеят и вероятно няма да имат никакви белези, които са по какъвто и да е било начин по-желани или приспособими за околната среда отколкото останалите, но просто случайно, заради бедствието, те са оцелелите. И изведнъж имаме огромно редуциране не само на популацията, но също и на видовете в нея. Много гени дори ще са изчезнали и всъщност имаме извънредна форма на настъпило генетично отклонение. Другият пример е за ефекта на основаването, който също има идеята за драстично намаляване на популацията, но този ефект не е заради природно бедствие. Да кажем, че имаме една популация. Отново имаме много различни алели в тази популация. Има много видове Има много видове в тази популация. Нека да ги направя различни цветова. Има много видове в тази популация. Да кажем, че всичките живеят е определен регион, и вероятно са заобиколени от планини. Ще го дигна нагоре след малко. Да кажем, че тези две сини точици един ден са излезли на разходка и са се отделили от останалата популация. Откриват малко неизвестно планинско проходче и създават някъде нова популация. Ето защо се нарича ефектът на основаване. Те са основателите на новата популация, и отново случайно, те са по-малко разнообразни. Те представляват по-малка популация и са непропорционални, или както в този случай - всичките са сини. Сега тази популация ще бъде, това е просто процес от генетичното отклонение, в който много алели ще изчезнат заради подобна малка популация от сини. И също защото имаме такава малка популация, е вероятно да се получи дори по-голямо генетично отклонение. Това е наистина доста интересно нещо, върху което може да се поразсъждава. Еволюцията и естественият подбор често се коментират заедно. но естественият подбор не е единственият механизъм на еволюцията. Имаме също и генетично отклонение, което наистина представляване не избиране на благоприятните белези, а случайност.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген