If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Видове

Какво е вид и какво не е. Лигър, тиглон, муле, катъри и кучета. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Ние хората обичаме да вникваме в сложността, като класифицираме нещата. И вероятно се досещаш, че няма по очевидни неща за класифициране от всички живи организми, от разнообразния живот, който ни заобикаля. Затова бих искал да поразсъждавам върху това как можем да класифицираме живият свят около нас? Най-често това се нарича таксономия. Но основният въпрос, който стои пред нас, когато наблюдаваме заобикалящият ни живот, е да започнем да намираме сходства между живите организми. Например ето това нещо тук е много по-сходно с нещо, което изглежда ето така, отколкото с тревата около него, или това дърво. Така започваме да виждаме, че можем да групираме това нещо ето тук в група с тези подобни на него неща. Това са нещо като строителни тухлички, чрез които класифицираме заобикалящите ни живи организми. Поставяме ги в групи, които се наричат видове. Например, това е едно конкретно животно, но има и други животни, които изглеждат подобни на него. Затова казваме, че всички те са част от вида Лъвове. Това животно, и то също е едно животно, а това е друго животно, което има ивици, някои може да са по-дебели, или по-високи, или по-слаби, или нещо друго, по-тъмни, по-светли, но все пак те са достатъчно сходни, че да ги наречем всичките тигри. Назоваваме всички животни, въпреки че те, може да са по-големи, или по-слаби, или по-охранени, или по-светли, или по-тъмни, или нещо друго... те всички изглеждат подобни на ето това тук... това ще наречем магаре. Ще назовем нещата, които смятаме, че приличат на това животно ето тук, коне. Това изглежда като доста лесен начин да разгледаме въпроса. О, изглежда, че всичко, което прилича на ето това тук, това тук е лъв, а всичко, което прилича на това животно, например това тук е тигър. Но това, само по себе си, не е добро определение за вид. Организми, които си приличат, или се държат по подобен начин, защото ще видим, че има някои организми, които може да са много различни, поне по отношение на вида си или поведението си, но всъщност са близко свързани. Ще обсъдим какво означава да са близко свързани. После може да има неща, които изглеждат подобни, имат подобен строеж или подобно поведение, например като прилепите и птиците, но всъщност те са много, много далечно свързани. Така че ни трябва по-точно определение за вид, от това просто да има подобие между тях, или просто да имат подобно поведение. Най-разпространеното определение за видовете е животни, които могат да се размножават помежду си. И когато казваме, че те се размножават, това означава, че могат да създадат поколение помежду си, като това поколение е плодовито. Това означава, че поколението след това може да има бебета, че те не са стерилни, че имат способност да се размножават с други животни и да създадат следващо поколение. За да дам пример за това, ето това тук е мъжки лъв. Ако имаме мъжки лъв и женска лъвица, най-често те са способни да създадат поколение, което може след това да се размножи с други лъвове и лъвици, в зависимост от техния пол, и те могат да имат пълноценно поколение. Това изглежда важи за лъвовете. Същото важи и за тигрите. Но се оказва, че ако имаме мъжки лъв и женска тигрица, те също могат да имат поколение. Могат да имат поколение. Но тяхното поколение... което става известно благодарение на Наполеон Дайнъмайт, който бил запленен от тези удивителни животни. Тяхното поколение се нарича лигър. Взимаме мъжки лъв и женска тигрица и се ражда лигър, който е хибрид, кръстоска между лъв и тигрица. Това са удивителни животни. Те са по-едри и от лъвовете, и от тигрите. Те са най-големите котки, които са известни. Но лигърът не представлява отделен вид. Или не можем да кажем, че лъвовете и тигрите са един и същ вид, защото въпреки че те могат да имат поколение, тяхното поколение най-често е безплодно, не може да създаде собствено поколение. Има някои истории за лигри, които са били кръстосани или с лъв, или с тигър, но това са изключения. Принципно лигрите не могат да се размножават. Принципно тази комбинация не може да създаде поколение, което да продължи да се размножава и да е плодовито. Затова казваме, че лъвовете и тигрите са различни видове. Този лигър изобщо не може да бъде наречен вид. Нарича се хибрид между два вида. Същото нещо важи и за... и всъщност можеш да се запиташ, ако това е мъжки лъв и женска тигрица, какво ще стане ако са наобратно? Ако имаме женска лъвица и мъжки тигър? В този случай се получава нещо различно, наречено тиглон, тигрон, тигон, аз всъщност не знам как точно се произнася. Това е различен хибрид, който е малко по-различен от лигъра. Препоръчвам ти да проучиш какво е тигонът. По същия начин може да имаме мъжко магаре. Магаретата са отделен вид, защото мъжко магаре и женско магаре могат да се размножават и се получава друго магаре, като полученото магаре може да се размножава с други магарета, и ще се получат още повече магарета. Не само, че магарето може да се размножава с друго магаре, но полученото магаре, поколението им, може също успешно да се размножава с други магарета. Подобно, конете могат да се размножават и да създават плодовито поколение. Но ако вземем мъжко магаре и женски кон (кобила), те могат да имат поколение, което се нарича муле. Но отново, както при лигъра, мулетата поне доколкото знам аз, мулетата са безплодни. Мулетата не могат да имат собствено поколение. Те не могат да се кръстосват помежду си. И затова, въпреки че магаретата и конете могат да родят мулета, тяхното поколение не е плодовито. Считаме, че магаретата и конете не са част от един и същ вид. И считаме, че мулетата, също като лигъра и тигона, считаме, че те са хибриди. Всичко това са хибриди, или кръстоски. Принципно думата хибрид се използва, когато имаме две неща, две различни неща, които някак могат да се комбинират. Отново, както в случая с тигона, можеш да попиташ какво става, ако имаме женско магаре и мъжки кон? Тогава ще се получи нещо, което се нарича катър, който не е така често срещан като мулето. Хората обичат да използват мулета, защото те са добри работни животни, взели са от добрите качества и на магаретата, и на конете. Катърите са по-редки, но могат да съществуват. Те имат различни характеристики от мулетата. Искам да подчертая тази идея. Защото в началото ние просто се опитахме да поразсъждаваме как можем да класифицираме нещата. И казахме, че може би нещата, които изглеждат и действат еднакво, можем да наречем видове. А организмите, които изглеждат и действат различно, не можем да наречем видове. Но искам да ти покажа този типичен случай, един пример, който е навсякъде около нас, където тази дефиниция... животните, които могат да имат плодовито поколение... това е много, много по-характерно, отколкото просто това, че животните изглеждат еднакво или животните действат подобно. Най-подходящият пример са кучетата. Както казах, това е много типичен вид, защото кучетата... просто взех извадка от някои различни породи кучета – те могат да изглеждат много, много различно. Очевидно е, виж разликата между тези кучета. Например това дребно чихуахуа тук и този дог ето тук. Очевидно, те имат различен размер, външен вид, дори поведението им е различно повече, отколкото е разликата между магарето и този кон, или между поведението на този лъв и този тигър. Те определено изглеждат много различно, имат съвършено различни размери, но тези две животни всъщност могат да имат поколение. Макар че тези двете конкретно, изглежда, че процесът ще е доста труден... но ако допуснем, че преодолеят техническите трудности, те биха могли да имат плодовито поколение. Същото важи за тези двете тук, същото важи и за тези двете ето тук. По тази причина, въпреки че те са различни породи кучета... до голяма степен това се дължи на човешка дейност по селекция на определени черти, въпреки че изглеждат толкова различни, и макар че те се държат различно, тъй като те могат да се размножат и да дадат плодовито поколение, ние считаме, че тези животни са от един и същ вид.