If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:8:07

Видове имунен отговор: Вроден и адаптивен. Хуморален срещу клетъчно-медииран

Видео транскрипция

В предишното видео говорихме за имунната система. Във видеото се фокусирахме върху неспецифичната или вродена имунна система. Записвам го ето тук. Неспецифична. Неспецифичната се подразделя на няколко различни първи бариери. Това са неща като кожа или стомашна киселина или киселинност на мазнините на повърхността на кожата. Това са естествени бариери, които пречат на неща да влизат в тялото. Но ако влязат, представи си, че това е първият слой на защита. Тогава идва ред на втория слой на защита, но той е все още неспецифичен, тоест не знае със сигурност какъв точно вид вирус, белтък или бактерия е пред него. Неспецифичните усещат, че нещата не са наред, и си казват. Нека го погълна. Нека го убия. Нека имаме възпалителен отговор. Тук записваме, възпалителен отговор, за който ще говоря още в следващо видео за специфичната имунна система. Имаме възпаление. То е сигнал, че на това място се случва някакъв екшън. Имаме и фагоцити, това са тези клетки поглъщащи разни неща. Фагоцити. Както знаеш, всички фагоцити, за които говорихме в предишното видео, са разновидност на белите кръвни клетки или левкоцити. Ще го запиша с бял цвят. Тези фагоцити тук са дендритни клетки, макрофаги и неутрофили. Това са все бели кръвни телца. Това не са всички видове бели кръвни клетки. Ще говорим и за още видове. Друг термин за бялата кръвна клетки е левкоцит. Левкоцит. Това е неспецифично. Първият слой на защита просто не те пуска, но ако влязат вторият им вика - хей, ти си много съмнителен, ще те изям. Имам рецептори. Ти имаш двойно усукана ДНК. Само вирусите имат двойно усукана ДНК. Ще те излапам. Не знам какъв вирус точно си. Не знам дали съм те виждал преди или не, но ще те утрепя. Затова се нарича неспецифична. Нещо наистина много интересно за нашата имунна система и тази неспецифична нейна част, която съществува в множество различни видове организми. Но специфичната е по-друго нещо, по-нов а адаптация. Ще говоря за специфичния имунитет при хората. Ще говоря за специфичния имунитет при хората. Записвам специфична. Това е другата класификация. Ще го напиша тук. Тук имаме специфична или адаптираща се имунна система. Сигурно ти се е случвало да чуеш за резистентност към дадена бактерия или вирус. Това е адаптиране. Всичко това се базира на взаимодействие с неща. В специфичната имунна система говорихме малко за антиген-представящи молекули, които се създават от фагоцитите. Ще обясня по-подробно, но не искам да те объркам. Главните действащи лица тук са лимфоцитите, да не се бъркат с левкоцитите, защото те са вид левкоцити. Нека ги запиша. Това са главните актьори. Лимфоцити. Те са специфични. Фагоцитите като цяло са неспецифични, но и те са бели кръвни клетки. Лимфоцитите са друг вид бели кръвни клетки. Не искам да те объркам с тази заплетена схема, но искам да изясня терминологията. Когато се говори за бели кръвни телца, обикновено се отнася за комплекси от клетки, получени при разделянето на кръвта на съставни части. Имаме червени кръвни клетки, които отиват на дъното. Над него се образува бял пенлив слой. Той е съставен от бели кръвни клетки, а най-отгоре имаме течност или кръвна плазма. Течната част на кръвта. Оттам идват и имената, но те имат различни роли и взаимодействат помежду си. Лифоцитите може да се разделят на B-лимфоцити или B-клетки и Т-лимфоцити. Т-лимфоцити. Сложнички думи на пръв поглед. Буквите B и T (англ.) идват от местата, където се създават клетките. B-лимфоцитите са открити първо във Фабрициевата жлеза или Бурза на Фабриций. От там идва B (англ. Bursa) бурза. Това е жлеза при птиците, участваща в имунната им система. B идва от бурза, но B важи и за човешката имунна система, защото се произвежда в костния мозък. Това е по-лесният начин за помнене. Произвежда се в костния мозък. (англ. Bone marrow). Произвежда се в костния мозък. (англ. Bone marrow). Но исторически името идва от бурза на Фабриций. Просто като любопитен факт. Който също се помни лесно. B може да се запомни и от костен мозък, защото там се произвежда. Т-лимфоцитите също започват от костния мозък, но се доразвиват финално в тимуса. Оттам идва и буквата Т. Т от Тимус. В това видео ще се фокусирам върху B-лимфоцитите, защото за всичко и едночасово видео няма да стигне за всичката информация. B-лимфоцитите за мен са по-интересните. Не искам да фаворизирам, но просто B-лимфоцитите ми харесват повече. B-лимфоцитите участват в нещо, наречено хуморален имунен отговор. Хуморален имунен отговор. Ще обясня какво означава хуморален. Не означава забавен. Идва от хумор, но не в смисъла на "забавен". Хуморален имунен отговор. Т-лимфоцитите участват в нещо наречено клетъчен имунен отговор, на който ще се спрем подробно в друго видео. Записвам тук клетъчен имунен отговор. Има различни класове Т-лимфоцити. Имаме Т-хелпъри (Тh) и цитоксични Т-клетки (Tc). Знам, че е доста объркващо първия път и затова ще се фокусирам само на тази част от схемата тук. Ще видим по-натам, че Т-хелпърите играят роля в усилването и активирането на хуморалния имунен отговор. По-лесен начин да разберем разликата между хуморалния отговор и клетъчния имунен отговор е, когато се инфектират от вирус. когато се инфектират от вирус. Скицирам няколко клетки от тялото ми. Първоначално вирусът, влязъл в системата ми, плува из течностите ѝ. Течностите в нашата система, това е мястото на хуморалния имунен отговор. В хуморалните течности на тялото. Тук ще скицирам няколко вируса. Нека са в различен цвят. Това са малки вируси, плуващи наоколо. Докато само плуват около, а не са вътре в клетката, това е мястото на действие на хуморалния отговор. Същото е, ако имаме и малки бактерии, плуващи наоколо преди да са проникнали в клетките. Те само плуват в течността наоколо. Хуморалният отговор ще свърши работа в този случай. Някои от тези вируси и бактерии успяват да проникнат в клетките. Ще скицирам инфектирани клетки с вирус. Вирусите използват клетките да се размножават, и се налага внезапно да бъдем по-интелигентни в разправянето с тези клетки и вируси, защото те не плуват вече наоколо. Вероятно ще поискаме тази клетка да бъде унищожена, въпреки че е една от нашите, тя помага сега на вируса. Или е колонизирана от бактерия. И в двата случая искаш да я убиеш. Ще поговорим за това в темата за клетъчния медииран имунитет.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген