If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Научният метод

Как използваме научния метод за проверка на хипотези.

Въведение

Изследванията в биологията обикновено започват с наблюдения - т.е. с нещо, което привлича вниманието на биолога. Например биологът, който изследва рака, може да забележи, че определен вид рак не може да се лекува с химиотерапия и се замисля защо това е така. Морският биолог, който вижда, че кораловите рифове на мястото, което изследва, избледняват, може да се опита да разбере защо.
Как биолозите контролират извършването на тези наблюдения? Как можеш ти да контролираш собствените си наблюдения върху природата? В тази статия ще разгледаме научния метод, логически подход за разрешаване на проблеми, използван от биолози и много други учени.

Научният метод

В основата на биологията и на други науки лежи един подход за разрешаване на проблеми, наречен научен метод. Научният метод има пет основни стъпки плюс една стъпка за обратна връзка:
  1. Извършване на наблюдение.
  2. Задаване на въпрос.
  3. Формиране на хипотеза или на обяснение, което може да се провери чрез опити.
  4. Изготвяне на предположение въз основа на хипотезата.
  5. Изпитване на предположението.
  6. Повторение: използване на резултатите за изготвяне на нови хипотези или предположения.
Научният метод се използва във всички науки, в това число химия, физика, геология и психология. Учените в тези области задават различни въпроси и извършват различни изпитвания. Те обаче използват един и същи подход, за да намерят отговорите, които са логични и подкрепени от доказателства.

Пример за научен метод: филийките не могат да се изпекат

Нека си представим как работи научният метод като приложим неговите стъпки към практически проблем от ежедневието.

1. Извършване на наблюдение.

Да си представим, че имаш две филийки хляб, които слагаш в тостера и натискаш бутона. Те обаче не се изпичат.

2. Задаване на въпрос.

Защо филийките ми не се изпекоха?

3. Формиране на хипотеза.

Хипотезата е възможен отговор на въпроса - такъв, който по някакъв начин може да се провери. Например нашата хипотеза в случая може да бъде, че тостерът не работи, защото електрическият контакт е повреден.
Не е задължително тази хипотеза да бъде правилното обяснение. Тя е възможно обяснение, което може да проверим, за да видим дали е правилно или трябва да направим нова хипотеза.

4. Изготвяне на предположения.

Предположението е резултат, който очакваме да видим, ако хипотезата е правилна. В този случай можем да предположим, че ако електрическият контакт е повреден, включването на тостера в друг контакт може да реши проблема.

5. Изпитване на предположенията.

За да изпитаме хипотезата, трябва да извършим наблюдение или да направим експеримент, свързан с предположението. Например в този случай ще включим тостера в друг контакт, за да видим дали работи.
  • Ако тостерът работи, хипотезата се потвърждава - най-вероятно е правилна.
  • Ако тостерът не работи, хипотезата не се потвърждава - най-вероятно не е правилна.
Резултатите от изследването може или да подкрепят, или да опровергаят хипотезата. Резултатите, които подкрепят хипотезата, не доказват категорично, че тя е правилна, а само, че вероятно е правилна. От друга страна, ако резултатите опровергават хипотезата, тя най-вероятно е неправилна. Освен ако не е имало пропуск в изпитването - една вероятност, която винаги трябва да имаме предвид - опровержителните резултати означават, че можем да отхвърлим хипотезата и да потърсим нова.

6. Повторение.

Последната стъпка от научния метод е извеждане на заключения от нашите резултати и използването им като насока в следващите ни стъпки.
  • Ако хипотезата е била подкрепена, може да направим допълнителни изпитвания, за да я потвърдим, или да я преразгледаме, за да сме по-конкретни. Например може да проверим защо контактът е повреден.
  • Ако хипотезата не е била подкрепена, ще ни трябва нова. Например следващата хипотеза може да е, че в тостера има скъсан проводник.
В повечето случаи научният метод е повтарящ се процес. С други думи, това е по-скоро цикъл, отколкото праволинеен процес. Резултатът от един неуспешен опит дава обратна връзка, която подобрява следващия цикъл зададени въпроси.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.