If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преглед на биологията

Преглед на биологията, науката, която изучава живота.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Искам да те поздравя с "Добре дошъл/дошла" в раздел "Биология" на Кан Академия! А биологията, както знаеш, е науката за живота. Лично аз не мога да си представя нищо по-интересно от науката за живота. Когато казвам "живот", нямам предвид само нас, хората. Говоря и за животните, за растенията и бактериите. Наистина е невероятно. Как възниква жив организъм от неживи молекули и атоми? Това тук е молекулата на ДНК. Как от атоми и молекули после достигаме сложното устройство на живите организми? Вероятно си чудиш: какво отличава един жив организъм? Живите организми превръщат енергията от една форма в друга. Те използват енергията, за да растат. Те използват енергията, за да се променят. А мисля, че растежът е вид промяна. Живите организми използват енергията, за да се възпроизвеждат. Всички тези въпроси взети заедно, а и всеки сам за себе си, са удивителни. Как постигат това? Да се огледаме. Как точно ядем кексче? И как това ни позволява да се движим и да говорим, и да правим всичко онова, което правим? Откъде идва енергията в кексчето? С какво си приличаме с растенията и насекомите? А ние сме тайнствено и странно подобни на тези същества. Всъщност, имаме много повече общи черти с онова дърво, което расте пред прозореца или с онова насекомо, с пчелата, която бръмчи наоколо, отколкото осъзнаваш. Приличаме си дори с бактериите, които можеш да видиш само под микроскоп. Всъщност, много бактерии са част от нашия организъм. Така че това са удивителни въпроси. Как изобщо се е зародил животът? А сега да се върнем към курса и какво ще научиш в раздел "Биология" в Кан Академия. Ще отговорим на тези фундаментални и удивителни въпроси. Ще разгледаме неща като енергията и ролята ѝ в живота. Ще разгледаме важните молекули в биологията. И може би, преди всичко ДНК и ролята ѝ във възпроизводството и съхранението на информация. Ще изучаваме клетките, които са основната градивна единица на живота. И ще видим, че макар да смятаме клетките за едни много, много дребни нещица, че самите клетки също са много сложно устроени. Ако ги сравняваме с атомите, клетките са доста едри. Всъщност, целият син фон, който виждаш тук, е повърхността на една имунна клетка. Това, което виждаш да излиза от нея, тези жълти неща, са молекули на вируса на СПИН, които излизат от имунна клетка. Въпреки че си представяме клетките като тези много дребни, микроскопични нещица, те са изключително сложни. Дори вирусите са сложни. Вирусите са едно от тези удивителни неща, които са някак си на ръба между живото и неживото. Те със сигурност се възпроизвеждат и развиват. Но не е задължително да имат метаболизъм. Ще научим повече за това. Вирусите не винаги изразходват енергия за растеж по начина, който свързваме с живите организми. И може би един от най-големите въпроси е как се е зародил животът? Ще учим и за това, когато разгледаме еволюцията и естествения отбор. Така че те приветствам в раздел "Биология" на Кан Академия. Мисля, че ще ти бъде много интересно. Ще разберем, че в известен смисъл биологията е най-сложната наука. И в много аспекти, науката, която разбираме най-малко. Тя надгражда на базата на химията, която пък надгражда на базата на физиката, която пък надгражда на базата на математиката. А биологията е една от... Честно казано, дори през последните сто години едва сме започнали да разбираме биологията. Това, което е наистина вълнуващо, е как се развива биологичната наука. Когато достигнем до ново ниво на разбиране, на молекулярно ниво, ще започнем да се замисляме как можем да правим неща като това да създаваме организми и да влияем на живите организми около себе си. Това пък ще доведе до всякакви интересни и дълбоко етични въпроси. Затова, надявам се, че ще ти бъде интересно. Биологията е една от най-удивителните, дори най-удивителната наука. Нищо лично към химиците и физиците. Всъщност, смятам физиката и химията за също толкова удивителни. Но тук ще отговорим, или поне ще се опитаме да отговорим, на някои от основните въпроси за нашето съществуване.