Основно съдържание
Осмоза и тонус. Хипертонични, изотонични и хипотонични разтвори и тяхното въздействие върху клетките.