Основно съдържание

Раздел: Мембрани и транспорт

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 200 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 200 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 400 точки за майсторство!

За този урок

Кой определя границите на клетките в тялото ти (и контролира какво влиза и излиза)? Оказва се, че клетките имат сложна и гъвкава бариера - клетъчна мембрана и широк набор от стратегии за транспортиране на молекули през нея. Научи от какво се състои клетъчната мембрана и как различните видове молекули преминават през нея.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген