If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:4:48

Видео транскрипция

Ще направя още едно бързо обобщение на фотосинтезата. Този път ще я разделя на две големи фази. Може да се досещаш, че процесът има две части само като видиш името фотосинтеза. Тези части са фото и синтеза. "Фото" се отнася до процеси, които ще използват светлина. Какво ще правят с тази светлина? Ще синтезират нещо. По-точно, ще синтезират захар. Ще преминем от светлинна енергия, нека го напиша - светлинна енергия. Най-общо, казано ще използваме тази светлинна енергия, за да синтезираме захар. Очевидно това е много кратко обобщение. Не е необходима единствено светлинна енергия, за да се случи всичко това. Ще ни трябва и вода, в следващите видеа ще видим за какво се използва тя. Водата всъщност е източник на електрони. За да можем да използваме светлинната енергия, ще ни трябва и въглероден диоксид като източник на въглерод, защото захарите са изградени от много въглерод. На практика ще фиксираме въглерода. Ще го вземем от въглеродния диоксид и ще го включим в органични молекули, а накрая в захар. Захарта не е единственият продукт на процеса. Друг страничен продукт е молекулният кислород. Щом отнемем няколко електрона на водата и ѝ вземем водородните йони, ни остава само кислород. Ако направим това два пъти, ще получим два атома кислород, които ще ни дадат молекула кислород. Това е страничният продукт на фотосинтезата. Но както се досещаш, той е много важен за живота на Земята и за нас. Ще ни е доста трудно да дишаме, ако го нямаше този страничен продукт на фотосинтезата. Сега ще разделя целия процес на две фази. Първата фаза се нарича светлозависима (светлинна) фаза. В нея има светлозависими реакции. А втората фаза се нарича цикъл на Калвин. Цикъл на Калвин. Както подсказва името, светлозависимите реакции зависят от светлина. При тях използваме енергия от светлината. Светлинна енергия. Използваме и вода като източник на електрони. Ще използваме тези две неща, за да произведем АТФ от АДФ. Ще го напиша в друг цвят. Ще произведем АТФ, който ще съхранява енергията. Ще редуцираме и НАДФ до НАДФН, който има енергия на силен редуциращ агент. Това, най-общо казано, се случва при светлозависимите реакции. След това в цикъла на Калвин ще вземем продуктите от светлозависимите реакции, ще вземем АТФ и НАДФН и ще комбинираме енергията им с въглероден диоксид, с въглероден диоксид, за да произведем захар. За да произведем захар. Да видим, имам ли всичко тук? О, да, липсва ми един от страничните продукти на светлозависимите реакции. Много важен страничен продукт. Липсва ми молекулният кислород. Това са двете фази, които изграждат фотоситензата, тя може да се раздели на тези два сегмента. Светлозависимите реакции използват енергия от фотони светлина и електрони от водата, за да заключат енергията под формата на АТФ и НАДФН и да произведат молекулен кислород като страничен продукт. За да получим една молекула кислород, ни трябват две молекули вода. След това преминаваме към цикъла на Калвин, в който използваме, получените АТФ и НАДФН, както и въглероден диоксид. Използваме тази фаза от фотосинтезата, за да съхраним енергията под формата на захар. В следващите видеа ще навлезем в повече детайли и ще видим какво точно се случва в тези светлозависими реакции, както и как точно протича цикълът на Калвин.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген