If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разделяне на фотосинтезата на етапи

Разделяне на фотосинтезата на реакции, зависими от светлина, и цикъл на Калвин.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Ще направя още едно бързо обобщение на фотосинтезата. Този път ще я разделя на две големи фази. Може би се досещаш, че процесът има две части, само като видиш името фотосинтеза. Тези части са фото и синтеза. "Фото" се отнася до процеси, в които се използва светлина. Какво ще правят с тази светлина? Ще синтезират нещо. По-точно, ще синтезират въглехидрати. Ще преминем от светлинна енергия, нека го напиша – светлинна енергия. Най-общо казано, ще използваме тази светлинна енергия, за да синтезираме въглехидрати. Очевидно това е много общо казано. Светлинната енергия не е достатъчна, за да се случи всичко това. Ще ни трябва и вода – в следващите видеа ще видим за какво се използва тя. Водата всъщност е източник на електрони. За да можем да използваме светлинната енергия, ще ни трябва и въглероден диоксид като източник на въглерод, защото въглехидратите са изградени от много въглерод. На практика ще фиксираме въглерода. Ще го вземем от газообразния въглероден диоксид и ще го включим в органични молекули, а накрая във въглехидрат. Въглехидратите не са единственият продукт на процеса. Друг страничен продукт е молекулният кислород. Щом отнемем няколко електрона от водата и като ѝ вземем водородните йони, ни остава само кислород. Ако направим това два пъти, ще получим два атома кислород, които ще ни дадат молекула кислород. Това е страничният продукт на фотосинтезата. Но, както се досещаш, той е много важен за живота на Земята и за нас. Ще ни е доста трудно да дишаме, ако го нямаше този страничен продукт на фотосинтезата. Сега ще разделя целия процес на две фази. Първата фаза се нарича светлозависима (светлинна) фаза. Тя включва светлозависими реакции. А втората фаза се нарича цикъл на Калвин. Цикъл на Калвин. Както подсказва името, светлозависимите реакции зависят от светлината. При тях използваме енергия от светлината. Светлинна енергия. Използваме и вода като източник на електрони. Ще използваме тези две неща, за да произведем АТФ от АДФ. Ще го напиша в друг цвят. Ще произведем АТФ който ще съхранява енергията. Ще редуцираме НАДФ+ до НАДФН, който има енергия на силен редуциращ агент. Това, най-общо казано, се случва при светлозависимите реакции. След това в цикъла на Калвин ще вземем продуктите от светлозависимите реакции, ще вземем АТФ и НАДФН и ще комбинираме енергията им с въглероден диоксид, с въглероден диоксид, за да произведем въглехидрат. Да видим, имам ли всичко тук? О, да, липсва ми един от страничните продукти на светлозависимите реакции. Много важен страничен продукт. Липсва ми молекулният кислород. Това са двете фази, които съставляват фотосинтезата. Тя може да се раздели на тези два сегмента. Светлозависимите реакции използват енергия от фотони светлина и електрони от водата, за да заключат енергията под формата на АТФ и НАДФН и да произведат молекулен кислород като страничен продукт. За да получим една молекула кислород, ни трябват две молекули вода. След това преминаваме към цикъла на Калвин, в който използваме получените АТФ и НАДФН, както и въглероден диоксид. Всичко това се използва, за да се съхрани енергията под формата на въглехидрат. В следващите видеа ще навлезем в повече детайли и ще видим какво точно се случва при тези светлозависими реакции, както и как точно протича цикълът на Калвин.