If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:7:56

Видео транскрипция

Един от въпросите, които биолозите се питат от доста време, е как растенията знаят какво да правят в различните периоди от годината. Един от механизмите, по които те знаят, в някакъв смисъл, кой период от годината е, е чрез фотопериодизъм, където "фото" означава светлина а "период" посочва дължината, тоест дължината на светлина, или казано с други думи, дължината на деня. И често цитиран пример за фотопериодизъм е че много растения знаят кога да цъфтят в зависимост от дължината на деня. Някои растения цъфтят когато дните са дълги, те се наричат дългодневни растения, а има и цветя, които всъщност цъфтят когато дните са по-кратки, и те се наричат краткодневни растения. Така че дневната светлина изглежда има някаква връзка с това кога цъфтят растенията но как всъщност го знае растението? Как то отговаря на дължината на деня? Провеждани са различни експерименти и, например, краткодневните растения нека да плъзна надолу, за да видим експеримента, когато става дума за краткодневни растения се оказва, ето погледни тук, просто погледни данните, преди да обясня какво става. Това са часовете от деня, всичките 24 часа от едно денонощие. Това е един начин да го изобразим. И тук виждаме, че това е краткодневно растение, защото когато денят е кратък, когато е само осем часа, а нощта е дълга, това растение цъфти. А когато ситуацията е различна, когато денят е дълъг и нощта е къса, тогава растението не цъфти. Значи е краткодневно растение. Интересен въпрос е дали дължината на деня определя когато растението цъфти, или всъщност дължината на нощта определя кога растението цъфти. Оказва се, че много краткодневни растения, всъщност повечето от тези, които са били изследвани, ако в период на кратък ден, прекъснеш нощта със съвсем кратък момент слънчева светлина, само за минути, ето тук, растението няма да цъфти. Един от изводите от това е, че не е важна дължината на деня, защото ако беше важна дължината на деня, щяхме да очакваме това растение да цъфти тук. А всъщност е важна дължината на непрекъсната нощ. Колко дълго продължава нощ без прекъсване от някакъв вид светлина? Това ни казва, че тези краткодневни растения по-скоро зависят от дължината на нощта. Дължината на нощта, не на деня, тоест можеш да мислиш за това краткодневно растение като за дългонощно растение. А ето тук можем да видим, че ако прекъснем деня, това няма да има значение. Растението не започва изведнъж да цъфти, когато си каже "О, получих малко мрак!" или "Денят ми беше разбит!". Тези резултати, от ето тези експерименти, ни карат да мислим, че поне за краткодневни растения от значение е всъщност дължината на нощта. Сега, за другите видове растения... Говоря с обобщения. Не всички краткодневни растения реагират по еднакъв начин, нито пък всички дългодневни растения. Но това ни дава идея за различните механизми в света около нас. Например, много дългодневни растения реално зависят от деня, нека го напиша. Дългодневните растения се разделят на две групи: едните зависят от дължината на нощта. Дължината на нощта. Така че има дългодневни растения, които зависят от дължината на нощта. Можеш да ги наречеш кратконощни растения. Кратконощни. Наричат се тъмно доминирани. Тъмно доминирани. Но има и други дългодневни растения, растения, които могат да цъфтят когато дните са по-дълги, например в началото на лятото, които всъщност зависят от дължината на деня. И понякога не просто фотопериодизмът, не просто дължината на деня определя някои биологични процеси, ами дължината на деня плюс нещо друго. Плюс други неща, които могат да повлияят. И тогава, когато имаме дължината на деня, или когато имаме външна причина, плюс може би други причини, някои от тях може да са вътрешни биологични причини, това се нарича модел на външните съвпадения, защото външните фактори съвпадат с нещо може би вътрешно. Пример за такова растение, което произвежда иРНК всеки ден, всеки ден в края на деня, започва да произвежда иРНК, а това иРНК кодира протеин, това е растението Арабидопсис, не мога да произнасям нещата добре, но растението Арабидопсис произвежда всеки ден, това е част от циркадния му ритъм. Циркадният ритъм е дневният цикъл. Можеш да видиш, че то произвежда, че започва да произвежда много иРНК с ген CONSTANS, а тя произвежда протеин CONSTANS, ще го нарека CO за кратко и след като протеинът протеинът CONSTANS достигне определен праг, растението започва да цъфти. Опростявам прекалено механизма, тъй като всички биологични механизми всъщност са много по-сложни, но това ще ти даде обща представа. Но можеш да попиташ след като това се случва всеки ден по време на деня, нивата на иРНК са ниски, но с течение на деня те стават по-високи и по-високи и когато започнем да произвеждаме този протеин CONSTANS, ако започваме да произвеждаме този протеин, защо тогава растението не цъфти всеки ден? И отговорът е, че когато този протеин CO става все повече и повече, но няма светлина, той просто се понижава. Понижава се естествено. Така че в ситуацията, която рисувам ето тук, ако това е по-кратък ден, тогава растението не цъфти. Но ако имаме по-дълъг ден, нека направя дена малко по-дълъг, ако имаме по-дълъг ден, ако този ден продължи, това задейства протеини, които всъщност предпазват този протеин CO от това да бъде понижен. И затова в тази ситуация на по-дълъг ден, в ситуация на по-дълъг ден, нека е ясно, че тук денят е станал по-дълъг, тези неща няма да са понижени, тъй като светлината е отключила неща, които предпазват тези протеини, затова в ситуация на дълъг ден, това растение Арабидопсис ще цъфне. Цялата идея на този клип, е да разберем, че фотопериодизмът може да повлияе например на цъфтежа на растенията, но освен това цъфтежът не е единственият процес, който може да се повлия от дневната светлина, а дневната светлина не е единственото неща, което подсказва на растението кой период от годината е или как трябва да се регулира. Понякога е комбинация от неща, понякога е циркаден ритъм в комбинация с дневна светлина, а понякога, както видяхме, не важна дължината на деня, а дължината на нощта.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген