Основно съдържание

Свойства на въглерода

За този урок

Знаеш ли, че твоето тяло е приблизително 18% въглерод? Научи повече за въглерода и защо той е основен градивен елемент. Ще разгледаме съединенията на въглерода, структурата на въглеводородите, различните видове изомерия и някои функционални групи, важни в биологията.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на
Фондация АмгенФондация Амген