If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преглед на въглеводорода

Преглед на въглеводорода.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Говорихме много за това колко подходящ е въглеродът за изграждане на живите системи, за биологията и за химичните реакции. Той е толкова важен, че има цяла област – органична химия, посветена на изучаването на химичните свойства на веществата, съставени от въглерод. Един от елементите, или два от елементите, с които често се свързва въглеродът, са самият той и водород. Това се случва токова често, че има отделен клас органични съединения, изградени само от въглерод и водород, на които сме дали много оригинално име – въглеводороди. Има много, много видове чисти въглеводороди, както и много съединения, които поне частично са въглеводороди или имат въглеводородна основа. Те са много интересни, тук виждаме три примера на въглеводороди, като всички те имат представка "ет-" в началото на наименованието си, защото веригата им се състои от два въглеродни атома. Ако искаш да се научиш как да именуваш въглеводороди или органични съединения като цяло, ти препоръчвам да разгледаш раздела по органична химия в Кан Академия. Там обясняваме нещата подробно, а тук само ще си потопим пръстите във водата, за да се запознаем с темата. Представката за всички тези съединения е "ет-", въглеродната верига има два въглеродни атома. Но виждаме, че имената завършват различно. Тук виждаме етан – наименованието завършва на "-ан", защото имаме единична връзка ето тук. Тук имаме окончание "-ен" (етен), защото имаме двойна връзка, поне една двойна връзка във веригата, а тук веригата се състои само от два въглеродни атома. Тук имаме етин, защото имаме тройна връзка. Общото наименование за въглеродна верига, в която няма нито една двойна или тройна връзка, е алкан. Това тук е специфична форма на алканите – етан, той има два въглеродни атома. Когато имаме двойна връзка, общото название е алкен. Ще запиша общите наименования. Алкан е общото название за въглеродни вериги, които нямат двойни или тройни връзки. Конкретно това тук е етан. Ако говорим за общите названия, това е алкен, а това е алкин. Да помислим как тези връзки влияят на формата на молекулата. Тук имаме единична връзка, тя образува два тетраедъра с по един въглероден атом в центъра на всеки тетраедър. Отляво рисувам тази връзка така, сякаш изскача от екрана. Когато я нарисувам така, означава, че изскача , а когато я нарисувам така, с тези напречни чертички, означава, че потъва в екрана, така че мога да нарисувам тетраедър, които изглежда ето така. Това е основата му, а на върха му е този въглероден атом. Има въглероден атом в центъра. Мога да нарисувам и друг тетраедър, с този въглероден атом в центъра и този на върха. Той ще изглежда ето така. Поне за тази молекула, чиято форма се състои от два тетраедъра, които се припокриват, защото въглеродните атоми имат единична връзка помежду си, тетраедрите могат да се въртят около тази единична връзка. Но нещата са малко по-различни, когато имаме двойна връзка. Двойната връзка кара всички атоми в молекулата да застанат в една равнина. Затова молекулата на етена е плоска, лежи в една равнина. Тази двойна връзка го заключва, така че няма да има въртене около връзката. Когато имаме тройна връзка, не само няма въртене, но цялата молекула става линейна. Когато говорим за формата на молекулите, говорим за тяхната конформация, за подреждането на атомите в трите измерения. Ако ти е интересно къде се срещат тези съединения – етанът е компонент на природния газ. По-голямат част от природния газ представлява метан. Метанът съставя основната част на природния газ. Метанът е просто един въглероден атом, свързан с четири водородни атома. Това тук е метан. Това е основната съставка на природния газ. Но в него има и малко етан. Етенът е познат и като етилен и се използва в промишлеността, но е интересно, че е и хормон в растенията. Може да се използва, за да ускори узряването на плодове. Етинът, познат и като ацетилен, гори с много висока температура и може да се използва като гориво в поялни лампи. Тези въглеводороди само изглеждат еднакви, но се използват за различни неща. Мога цял ден да показвам още и още различни видове въглеводороди – тук показах само малка част от разнообразието им, за да разгледаме наименованията и различните форми на тези молекули. Това са само три различни типа въглеводороди, които се съдържат в бензина, с който се движат автомобилите. Има и много, много други въглеводороди освен тези. Когато ги смесим с кислород, подадем сместа ги в двигателя и подадем искра, те изгарят много добре, т.е. са подходящи за автомобилни горива. Но да видим още малко за начина на именуване. Да разгледаме пентана – алкан с пет въглеродни атома. Има един, два, три, четири, пет въглеродни атома във веригата. Нарича се пентан, защото всички други връзки на въглеродните атоми... може да срещнеш и съкратена формула на пентана като тази, където вместо да се поставят всичките С и Н, имаме това. Може да се запише така – приемаме, че има въглероден атом на всеки от тези върхове, затова не трябва да ги пишем. А ако не виждаме нищо, свързано с въглеродния атом, ако няма друг въглероден атом, тогава приемаме, че въглеродният атом е свързан с водородни атоми. Това е кратък запис на пентана, който е тази молекула тук. Виждаш, че има извита форма, защото всеки от въглеродните атоми се опитва да достигне до форма на тетраедър. Това тук е циклохексан. Той е алкан, нямаме двойни връзки. "Хекс-" е представка, която означава шест въглеродни атома във веригата. Един, два, три, четири, пет, шест. "Цикло-" идва от факта, че вместо да е отворена верига, двата края на веригата са свързани, за да образуват циклична форма. или пръстен. Това тук изглежда малко по-сложно. Виждаме "-ен" накрая, защото най-дългата верига има двойна връзка ето тук. "Бут-" е представка, която означава четири. Значи, че най-дългата верига има четири въглеродни атома. Ето ги – един, два, три, четири въглеродни атома. Но при втория въглероден атом има не само двойна връзка, а и метилова група. Един въглероден атом се означава с представката "мет-" – метилова група. Целта на това видео е да те запозная с въглеводородите и да разгледаме каква важна част са те от органичната химия. В биологията също ще срещнем много от такива съединения, които съдържат различни въглеводородни вериги и пръстени. Познаването на структурата на въглеводородите ще ни помогне да разберем свойствата им.