If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:7:34

Видео транскрипция

Говорихме много за това колко подходящ е въглерода за изграждане на живите системи, за биологията и за химичните реакции. Той е толкова важен, че има цяла област - органична химия, посветена на изучаването на химичните свойства на молекули, съставени от въглерод. Едно от нещата -- или две от нещата, с които въглеродът често се свързва са въглерод и водород. Това се случва токова често, че има отделен клас молекули, изградени от въглерод и водорд, дали сме им много оригинално име - въглеводороди. Има много, много видове чисти въглеводороди, както и много молекули, които са частични въглеводороди или имат въглеводородна основа. Те са много интересни, тук имаме три примера на въглеводороди, всички имат представка "ет-" в началото, защото веригата им се състои от два въглеродни атома. Ако искате да се научите как да именувате въглеводороди или органични съединения като цяло, ви препоръчвам да разгледате секцията по органична химия в Кан Академията. Там обяснясняваме нещата подробно, тук само ще си потопим пръстите във водата, за да се запознаем с темата. Представката за всички тези съединения е "ет-", въглеродната верига има два въглеродни атома. Но виждаме, че имената завършват различно. Имаме етан, завършва на "-ан", защото имаме единична връзка ето тук. Тук имаме "-ен" (етен), защото имаме двойна връзка, поне една двойна връзка във веригата, а веригата се състои само от два въглеродни атома. Тук имаме етин, защото имаме тройна връзка. Общият термин за въглеродна верига, в която няма нито една двойна или тройна връзка е алкан. Това тук е специфична форма на алканите - етан, тя има два въглеродни атома. Когато имаме двойна връзка, това е аклен. Ще запиша общите термини. Алкан е общо название за въглеродни вериги, които нямат двойни или тройни връзки. А това тук е етан. Ако говорим с общи термини, това е алкен, това е алкин. Да помислим как тези връзки влияят на формата на молекулата. Тук имаме единична връзка, тя образува два тетраедъра с по един въглероден атом в центъра на всеки тетраедър. Отляво рисувам тази връзка сякаш изскача от екрана. Когато я нарисувам така, означава, че изскача , а когато я нарисувам така, с тези линии, означава, че потъва в екрана, така че мога да нарисувам тетраедър, които изглежда ето така. Това е основата му, а на върха му е този въглероден атом. Има въглероден атом в центъра. Мога да нарисувам и друг тетраедър, с този въглероден атом в центъра и на върха. Той ще изглежда така. Ето така. Ще изглежда така поне за тази молекула, чиято форма се състои от два тетраедъра, които се припокриват, защото въглеродните атоми имат единична връзка помежду си. Тетраедрите могат да се въртят около тази единична връзка. Но нещата са малко по-различни, когато имаме двойна връзка. Двойната връзка кара всички атоми в молекулата да застанат в една равнина. Затова етенът е плосък, лежи в една равнина. Тази двойна връзка го заключва, така че няма да има въртене около връзката. Когато имаме тройна връзка, не само няма въртене, но цялата молекула става линейна. Когато говорим за формата на молекулите, говорим за тяхната конформация, за това как подреждат атомите си в трите измерения. Ако сте любопитни какво изграждат тези молекули, етанът е компонент на природния газ. Повечето от природния газ се състои от метан. Основно метанът съставя природния газ. Метанът е просто един въглероден атом, свързан с четири водородни атома. Това тук е метан. Това е основната съставка на природния газ. Но ще откриете и малко етан. Етенът е познат и като етилен. Той се използва в помишлеността, но е интересно, че е и хормон в растенията. Може да се използва, за да ускори узряването на плодове. Етинът, познат като ацетилен, гори с много висока температура и може да се използва за гориво в поялни лампи. Тези молекули може да изглеждат еднакви, но се използват за различни неща. Мога цял ден да показвам още и още различни видове въглеводороди, тук сме представили само малка част от разнообразието им, за да разгледаме наименованията и различните форми на тези молекули. Това са само три различни молекули, които можете да откриете в бензина, който наливате в колата си. Има и много, много други въглеводороди освен тези. Когато ги смесим с кислород, сложим ги в двигател и подадем искра, те горят, подходящи са за горива за задвижване на коли. Но за да се запознаем с начина на именуване малко по-добре, да видим съединението пентан. Той е алкан с пет въглеродни атома. Един, два, три, четири, пет въглеродни атома във веригата. Нарича се пентан, защото всички други връзки, които въглеродните атоми образуват -- може да видите и съкратена формула на пентана като тази, където вместо да се рисуват всичките С и Н, имаме това. Може да се нарисува така, приемаме, че има въглероден атом на всеки от тези върхове. Така че, не трябва да ги рисуваме. А ако не виждаме нищо, свързано с въглеродния атом, няма друг нарисуван атом, тогава приемаме, че въглеродният атом е свързан с водородни атоми. Това е кратък запис на пентана, който е тази молекула тук. Виждате, че има извита форма, защото всеки от въглеродните атоми се опитва да достигне до тетраедърна форма. Това тук е циклохексан. Той е алкан, нямаме двойни връзки. "Хекс-" е представка, която означава шестте въглеродни атома във веригата. Едно, две, три, четири, пет, шест. "Цикло-" идва от факта, че вместо да е отворена верига, двата края на веригата са свързани, за да образуват циклична форма. Това тук изглежда малко по-сложно. Виждате "-ен" накрая, това е защото най-дългата верига има двойна връзка ето тук. "Бут-" е представка, която означава четири. Значи, че най-дългата верига има четири въглеродни атома. Ето ги - едно, два, три, четири. Но при номер две, имаме не само двойна връзка, но и метилова група. Един въглероден атом се означава с представката "мет-" - метилова група. "Мет-" е представката за един въглероден атом. Целта на това видео е да ви запознае с въглеводородите и да помислите за това, колко полезни са те в химията. Ще видите и много молекули в биологията, които имат въглеводородни части и вериги от въглеводороди. Да знаем за структурата на въглеводородите, ще ни помогне да разберем свойставата им.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген