Основно съдържание
Различни видове междуклетъчни свързвания, включително плазмодезма, стегнати свързвания, празни свързвания и дезмозоми.