Основно съдържание
Въведение в микроскопите и как работят те. Обхваща светла микроскопия, флуоресцентна микроскопия и електронна микроскопия.