If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:7:20

Видео транскрипция

Когато се занимаваме с наука, е нормално да категоризираме големи групи от обекти като неща, които са невъобразимо малки. Когато хората говорят за неща с атомен, молекулярен, белтъчен или клетъчен размер, често ги групират заедно и казват, че това са наистина много, много малки неща. Това, което искам да направя в това видео е да обясня, че дори всички неща, които споменах да са много малки, има огромна разлика в техните размери. Надявам се, че по този начин ще можеш да оцениш колко сложно може да е нещо като клетката. Как може да има всички тези органели? Как може да е жив организъм или част от жив организъм? Тук на този мащаб съм нарисувал водна молекула. Имаме кислород в лилаво и два водородни атома, свързани с кислорода. Това ще е грубо около 0.275 нанометра. И само, за да си припомним, един нанометър е една милиардна от метъра. За да разбереш колко малко е това -- -- Това е една милиардна една милиардна една милиардна една милиардна от един метър. Това е един нанометър. И ако се опитваш да си го преставиш, това ще е една милионна от милиметъра. Ще го напиша, една милионна една милионна от един милиметър. Тази дефиниция ми харесва, защото милиметър е най-малката мерна единица, която мога да си представя визуално наистина добре. Но една милионна от милиметъра е много над възможностите ми за визуализация. Това ще бъде диаметъра или ширината на водната молекула. Сега да минем към по-голям размер. Говорили сме много за белтъците и това тук е нашият старт приятел -- хемоглобина. Сега ще започнеш да разбираш мащабите по-добре, ширината на хемоглобина ще е около пет нанометра. Или пет милиардни от един метър. Това може да изглежда много малко, така че може да е добре да категоризираш тези обекти като изключително малки. Но е добре да можеш да оцениш, че хемоглобинът е много по-голям от водната молекула. Ако водната молекула беше поставена на този мащаб -- Нарисувах предварително това малко нещо тук, това е опитът ми да нарисувам молекула вода в мащаба на хемоглобина. Дори когато преминем от водна молекула към белтък, имаме драматично увеличаване на размерите и на сложността на молекулите. Говорили сме много за структурата на белтъците, за това как могат да имат всички тези интересни форми и да изпълняват доста изненадващи и сложни функции в биологичните системи. Но нека да минем още едно стъпало нагоре. Следващото стъпало са вирсуите. Това което съм се опитал да нарисувам тук, е доста добре познат вирус. Това е ХИВ. Той е един от по-големите вируси, диаметърът му е около 120 120 нанометра. Ако нарисуваме този хемоглобин, белтъка хемоглобин на мащаба, в който съм нарисувал този вирус, това тук ще е хемоглобина. А водната молекула няма да може да се види при този мащаб. -- Въпреки това вирусът е много, много малък. Това са 120 милиардни от един метър. Това все още е немислимо малък размер. Нека се изкачим още едно стъпало нагоре. Тази зловеща картинка тук е на Т-клетка. Това е рисунка, ако искаш да видиш цялата Т-клетка, тя е ето тук. Това е Т-клетка. А на тази зловеща картинка, синьото е Т-клетката, а жълтото показва ХИВ вирус, който излизат от Т-клетката и я използва за нуждите си. Затова е зловеща. Вирусът използва органелите на клетката, за да се репродуцира. На тази картинка веднага можеш да видиш колко малък е ХИВ вирусът в сравнение с Т-клетката. Всяко едно от тези малки неща -- всяко едно от тези малки неща е вирусът ХИВ, който както вече видяхме е много по-голям от белтъка хемоглобин. Така че хемоглобинът няма да се вижда на този мащаб, на фона на Т-клетката или ще бъде най-много един пиксел. Мащаб, подобен на Т-клетката имат червените кръвни клетки. Това тук е сравнение на двете една до друга. За тази снимка е използван електронен микроскоп. Виждаш червената кръвна клетка тук, както и Т-клетката. Двете имат подобни размери. Или поне размерите им са в еднакъв мащаб. Червената кръвна клетка е около шест до осем микрометра широка. Това са шест до осем милионни от метъра. Ако приемем средния размер за седем микрометра, това са седем милионни седем милионни от метъра. Тук говорим за милионна от милиметъра. Сега говорим за седем милионни от метъра. И за да разбереш размерите, вече сравнихме вируса ХИВ с тази клетка. Виждаме как вирусът излиза от клетката. Всяка една от тези червени кръвни клетки ще съдържа близо 280 милиона молекули хемоглобин. -- Ще има 280 милиона от тези молекули. 280 милиона, това са милиони милиони молекули хемоглобин във всяка една клетка. Надявам се, че това започва да ти разяснява, че дори да категоризираме клетките като тези немислимо малки неща, те всъщност са много по-големи, гигантски са в сравнение с други обекти дори в сравнение с големи белтъци. И особено в сравнение с молекули и атоми. Затова клетките са толкова интересни. Много са сложни и комплексни. Сега ще обясним колко малки са и клетките, въпреки че преди малко описахме червените кръвни клетки и Т-клетките като цели светове сами по себе си. Те са много сложни. Ако нарисувам ширината на човешки косъм на този екран, в сравнение с размера на тези червени кръвни клетки, той ще целият екран на видеото. Ако нарисувам човешки косъм, грубо казано, той ще започне от тук и ще стигне дотук. Има много разнообразие в ширината на човешките косми. Но ширината на човешки косъм ще прилича на това. Ако погледнеш мащаба на тази снимка тук, ако погледнеш тези мащаби, косъмът ще е много, много по-голям. Можем да мислим за ширината на човешкия косъм като за -- Токъсни си един косъм. Погледни го. Сложи го на лист хартия, трудно е дори да забележиш ширината му. А ние казваме, че ширината на косъма, сравнена с тези червени кръвни клетки, ще заеме ширината на целия екран на видеото. А както вече казахме, червените кръвни клетки и Т-клетките са светове сами по себе си, когато ги сравним с мащабите на вирусите и на молекулите.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген