Основно съдържание

Структура на клетката

Учи
Мащаб на клеткитеКлетъчна теорияВъведение в клеткитеМикроскопия
Упражнения
Въведение в клеткитеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Размер на клеткитеПрокариотни и еукариотни клеткиПрокариотни клеткиВъведение в еукариотни клеткиПлазмена мембрана и цитоплазмаЯдро и рибозоми.
Упражнения
Прокариотни и еукариотни клеткиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Основни свойства на клеткатаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Ендоплазмена мрежа (ЕПМ) и Апарат на ГолджиЕндомембранна системаЕндомембранната системаМитохондрииМитохондрии и хлоропластиЦитоскелетътЦитоскелетът
Упражнения
Структури на еукариотната клеткаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Учи
Извънклетъчен матриксКлетъчните стени на растениятаИзвънклетъчен матрикс и клетъчна стенаСвързвания клетка-към-клеткаПреглед на животински и растителни клетки
Упражнения
Извънклетъчни структури и междуклетъчни свързванияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Ти, приятелю, си съставен от клетки. Много и много от тях. Някои от тях са еукариотни (човешки), но много повече от тях са прокариотни, благодарение на приятелските бактерии в червата, кожата и други системи в тялото. Тук можеш да научиш повече за прокариотни и еукариотни клетки и сложните и красиви структури вътре в тях.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на
Фондация АмгенФондация Амген