Преглед на еукариотни клетки и как те се различават от прокариотни клетки (ядро, органели и линейни хромозоми).

Въведение

Какво би било ако живееше в едностайна къща? Всичко щеше да е доста просто. Щеше да ядеш, спиш, работиш на едно и също място, в една стая, което би било малко претъпкано, но много лесно за чистене.
Прокариотните клетки,едноклетъчни клетки на организми като бактериите са понякога сравнявани с едностайни къщи: нямат вътрешни мембрани и заради представляват една единствена стая без допълнителни стени1^1. . Ако направим тази аналогия и за еукариотните клетки, то по-сложните клетки като растенията, гъбите и животните са със сигурност голяма промяна в бизнеса с недвижими имоти.
Точно като голяма къща с различни помещения(спалня, кухня, баня) еукариотната клетка има различни органели имащи различни функции и отговарящи за различни неща, които са разделени един от друг с мембрана. Тази организация позволява клетъчните органели да извършват независимо функциите си.
Лизозомите са органели, които действат като центрове за рециклиране в клетката, тъй като поддържат киселинното pH, за да може клетката да изхвърля отпадъците си. Подобни структури са пероксизомите, които извършват химичната реакция оксидация и създават водороден пероксид, който би увредил клетката, ако не беше складиран в своя собствена "стая".
Способността да се поддържа различна среда в клетката позволява на еукариотните клетки да извършват сложни метаболитни реакции, които прокариотните клетки не могат да извършват. Това е и основната причина еукариотните клетки да достигат до много по-големи размери от прокариотните.

Прокариотни спрямо еукариотни клетки

Кои са основните структури на еукариотните клетки? За разлика от прокариотните клетки, еукариотните клетки имат:
  1. Ядрото представлява мембранна структура – централна кухина, обвита от мембрана, която съдържа генетичния материал на клетката.
  2. Няколко обвързани с мембрана органели със специализирани функции, които плават в цитозол. (Органел означава "малък орган" и името съответства на това, че органелите , като органите в нашето тяло, имат специфични функции свързани в една по-голяма система.)
  3. Няколко двойки линейни хромозоми – хроматиди за разлика от единствената кръгла хромозома на прокариотната клетка.
Еукариотните клетки са много по-сложни от прокариотните. Те включват много интересни структури, които имат важни роли в енергийния баланс, метаболизъм и генната експресия.
В следващите статии и клипове ще научиш за еукариотните растителни и животински клетки и ще изследваш органелите и функцията на всеки един от тях в живота на клетката.
Вече знаеш какво искаш да разбереш за клетката? Използвай списъка по-долу, за да научиш това, което те интересува:
Типична животинска клетка:
Типична растителна клетка:
Зареждане