Основно съдържание
Универсални свойства на клетките. Характеристики на прокариотните клетки. Съотношение повърхностна площ към обем.
Сортирай по:
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген