Основно съдържание
Универсални свойства на клетките. Характеристики на прокариотните клетки. Съотношение повърхностна площ към обем.