If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:53

Видео транскрипция

Когато за пръв път учим за клетките поради образите, които виждаме в учебниците или дори и в някои микроснимки под микроскоп си представяме клетките като малки балончета с течност, около която плуват различни неща. Това тук е често срещан образ в учебниците на напречно сечение на клетка, в която виждаме всички важни нейни части. Можем да видим ядрото. Виждаме и ендоплазмената мрежа. Както и Апарата на Голджи. Тук се намира митохондрията. По начинът, по който това е нарисувано, изглежда, че плуват във вътрешно-клетъчна течност. Изглежда, че плуват в вътрешно-клетъчната течност. Вярна е , че клетката съдържа много вода. Даже телата ни се състоят предимно от вода. Голямо количество от тази вода, която се съдържа във вас, се намира в клетката. Оказва се , че в тези видове чертежи липсва много важна част на структурата на клетката. Липсва вътрешно-клетъчната течност. Вътрешно-клетъчна течност. Това все още е нещо, което се опитваме да разберем по-добре. Как вътрешно-клетъчната течност работи и как тя помага на клетката, нейната структура и как размества неща и ги оформя. “ cytoskeleton“ е една дума, но съм написал различните части на думата с различни цветове, защото самата дума буквално означава “клетъчен скелет“. Ако се опитам реално да представя тази вътрешно-клетъчна течност ще имам всичките тези структури. Ще използвам друг цвят. Имам всички тези структури, които кръстосват клетката, по различни начини, които имат протеини, свързани с тях. Те се движат и растат, и така могат да помогнат на клетката да се движи или да помогнат чрез пренасяне на неща, вътре в клетката. и други неща да се прикрепят към тях. Затова тя е много, много, много по-сложна от това, което е изобразено на този чертеж. преди аз да имам възможността да пиша отгоре му. За да ни помогна да си го представим, намерих тази снимка. Ето снимка за публично достояние. Намирам я за очарователна, тъй като наистина помага за разбирането на сложността, която претърпява даже и само една от клетките в тялото ви. Затова нека погледнем някои от структурите тук. Това нещо, което проследявам ето тук, се нарича микрофиламент. Ето това е микрофиламент. Нека го запиша. Така, ето това е микрофиламент. Само за да добиете представа за мащаба му, неговият диаметър - този диаметър е около 6 или 7 nm. И така, приблизително 6 или 7 nm 6 или 7 милиарда на метър. За да придобиете някаква представа как това изглежда, когато се отнася за клетката, обикновената клетка може да от 6 до 7 µm на диаметър, дори и повече. Това по същество е една хилядна от диаметъра на клетката. Това, което чертая тук, всъщност не се отдалечава толкова много по мащаби. Дори, може би бих искал да го нарисувам още по-тънко. Затова често няма да я виждате в тези диаграми, защото ще трябва да я начертаете много тънко. Диаметърът на един от тези филаменти е приблизително, от порядъка на една хилядна от диаметъра на една обикновена клетка. Тези неща обаче са изключително важни. Те спомагат за изграждане на структура на клетката. Изградени са от протеините актин. Можете да видите има такива два актина, можете да си ги представите като въжета, обвити едни около други. Протеинът, който участва тук. Нека сменя цветът. Използвам го прекалено често. Протеинът, намиращ се в микрофиламентите, е актин. Това е актин. Това, което е важно относно тези микрофиламенти е, че в клетката, както вече споменах, спомагат с изграждането на структура. Помагат в извършването на много неща. Всъщност те могат да бъдат динамично, донякъде унищожени и изградени. Дължините им могат да се променят. Това може да помогне на клетката да се движи и дори повече - вие можете да ги използвате. Можете да пренасяте неща помежду им. Можете да ги дърпате. Съществува очарователно взаимодействие между актинът и това, което виждате тук. Това тук е изградено от миозин. Това е миозинът. Нека го напиша. Трудно се вижда. Това е миозин. Връзката с актинът е, че миозина Връзката с актинът е, че миозина изпълнява ролята на нещо, което изстрелва миозина. Могат де се движат заедно. Това е важно за свиването на мускулите. Забележително е да се види, че даже и протеините, които са съставени от куп аминокиселини, могат да си взаимодействат по тези сравнително сложни начини и че можете да имате тези миозини, които удрят и местят актинът. Това тук е миозинът. Виждаме рибозоми. Тези рибозоми са същите рибозоми, които не са прикрепени за ендоплазмената мрежа. Това тук са свободни рибозоми. Така че, виждате колко е сложно. Можете да кажете: “Добре виждам тези микрофиламенти, изградени от актин. Виждам един, който съм подчертал. Има и други ето тук. Виждам и друг ето там. Виждам и един ето тук горе. Какво обаче са тези големи, подобни на тръби структури, които ние също виждаме? Например, какво е това? Какви са тези структури, наподобяващи тръби? Ами те се наричат микротубули. И така - микротубули. Те изглеждат огромна в сравнение с микрофиламентите. Въпреки това, те са сравнително малки по клетъчната скала. Микротубулата е около 25 nm. И отново, играят важна роля в структурата на клетката. Позволяват на някои неща да бъдат подредени и на някои неща да бъдат пренесени. Те също са динамични частици на клетката. Могат да бъдат както изградени, така и унищожени. Също така могат и да оформят самата клетка. При животинските клетки -- нещата, които описах, могат да бъдат намерени в повечето клетки, но в животинските клетки ще намерите и неща, наречени интермедиерни филаменти. По размер се намират по средата между тези двете, което спомага и за поддържането на формата и за други неща. Целта на това видео е да ви накара да оценявате повече нещата. Дано всичките други видеота, които имаме за клетката, ви накарат да оцените каква красота и каква сложност имат неща, които много често в ежедневието считаме за обикновени както като една клетка. Има толкова много аспекти от красотата и сложността на структурата и, че често не е описана в чертежите на клетката, които можете да откриете в учебниците ви. За да я оцените повече ето ви някои публично достъпни изображения, които намерих на клетки, в които можете да видите оцветен цитоскелетът. Това, което виждате на снимката, в жълто-зелен цвят, всъщност са клетки на бял дроб на крава тези жълто-зелени линии, които виждате, са микротубулите. А това, което виждате в розовеещ или оранжевеещ цвят са микрофиламентите. Затова можете да оцените колко е сложни и структурирани са тези неща, на които сте гледали като на големи петна.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген