Основно съдържание

Вода, киселини и основи

За този урок

Какво бихме правили без вода? Ами, вероятно изобщо нямаше да съществуваме! Научи повече за тази завладяваща молекула: водородните ѝ връзки, нейните свойства, и защо това е ключова съставка за биологичните системи от всякакви размери. Плюс това разбери за киселинно-алкалнатите взаимодействия, които се случват във водна среда (и как те работят в твоето собствено кръвообръщение)!
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на
Фондация АмгенФондация Амген