If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:9:12

Видео транскрипция

Вече обсъдихме това, че водните молекули имат полярност. Едната страна има частично отрицателен заряд, а другата - частично положителен. И обсъдихме как това води до водородни връзки и споменахме факта, че може би тези водородни връзки придават на водата страхотните ѝ свойства. Това, което искам да обсъдя в този клип, е едно от тези свойства – способността на водата да бъде разтворител. Водата е разтворител. Това ще рече, че някои неща с лекота се разтварят във вода. Това е изключително важно, защото доста от химичните реакции се осъществяват, когато разни неща се разтварят във вода и после взаимодействат и се сблъскват с други неща. И това всъщност се случва вътре в клетките в цитоплазмата. Цитоплазмата, която е основно вода, е разтворител, което спомага за множество взаимодействия между различните видове молекули. Но нека се замислим защо водата е добър разтворител, какви неща може да разтвори с лекота и какви не може да разтвори толкова лесно. Главното нещо, което прави водата добър разтворител или поне добър разтворител за голям клас молекули, е нейната полярност. Ако взема малко натриев хлорид, често наричан трапезна сол... Само момент... Та ако взема натриев хлорид... При натриевия хлорид натрият и хлоридът са свързани чрез йонни връзки. Натрият тук има положителен заряд, от него са откъснати електрони, а хлоридът има... Нека да използвам друг цвят. Та, натрият има положителен заряд, защото от него са откъснати електрони, а хлоридът, който е анион, има отрицателен заряд, той е отрицателно зареден йон, защото получава допълнителен електрон. Но те се привличат едно от друго. Това има положителен заряд, това - отрицателен. Тази връзка се нарича йонна връзка. Но ако поставите натриевия хлорид във вода, се случва нещо много интересно. Това е нещо, което всички сме наблюдавали. Вземи малко трапезна сол и я сложи във вода и ще видиш какво се случва. Тя ще се разтвори. А защо се разтваря? Е, нека го нарисуваме. Ето това тук е натрият. Това е натрият. Има положителен заряд. Положителен заряд. А ето тук е хлоридът. Има отрицателен заряд. Какво ще стане, ако го сложим във вода? Нека оцветя отрицателния заряд в зелено. Какво ще стане, ако го поставим във вода. Е, можеш да си представиш. Отрицателните страни на воледните молекули ще бъдат привлечени от натриевия йон. Ще изглежда горе-долу така. Тук имаме кислород, кислород, кислород, кислород. Очевидно не рисувам нещата в съответните размери, но това ще ти даде представа за какво говоря. Тази страна на водната молекула има частично негативен заряд. Частично негативен заряд. Затова ще бъде привлечен от позитивния натриев йон. А водородните страни ще имат частичен позитивен заряд и ще бъдат отблъснати. Ще бъдат отблъснати от положителния натриев йон. Ще изглежда горе-долу така. А това ще изглежда общо взето така. И ще имаме частичен положителен заряд от външната страна. Частичен положителен заряд от външната страна. А сега тези водороди тук, те ще си взаимодействат с водата по обичайния начин – с водородни връзки. Молекулите просто ще плуват една край друга. И ето го натриевия йон тук. Той е йон, има заряд. Може да се разтвори във водата доста лесно, защото е привлечен от частично негативната страна на водните молекули. Подобно нещо се случва с хлоридния йон. Отрицателният йон се нарича анион. Та ето тук... всъщност нека си направя място, ще мръдна нещата малко, така че да имам място. Та хлоридният анион... Нека го преместя малко, ето тук, или може би ето тук. Та хлоридът, хлоридния анион... момент, имам проблем с показалеца... Ето, готови сме. Хлоридният анион има негативен заряд, който ще привлече положителната страна на водните молекули. Можеш да си го представиш така. И водородните страни, ще бъдат привлечени от него, понеже имат частично положителен заряд. Имат частично положителен заряд. И разбира се кислородния край има частично отрицателен заряд. Частично отрицателен. Мога да нарисувам още от тези. Водород, водород, привличане тук, тук е кислородът. Нека използвам същите цветове. Кислородът ето тук, а имаме и водород. Повтарям, не спазвам точния мащаб. Водородът е свързан с кислородът. И така отново се формира това. И можем да си представим обвивката от водни молекули, привлечени от него, Частично позитивната страна, където е водородът, където са атомите на водорода, ще бъде привлечена от отрицателния йон. Ето тук е частично положителната страна. И после частично отрицателната страна, от външния край на обвивката, ще си взаимодейства с водата по обичайния начин за водните молекули, Тоест ще има свободно движение. И ето тук виждаме нещо интересно. Ако нещо има заряд, ако е йон, или ако нещо има полярност, ще е много лесно да го разтворим във вода. И в такъв случай, за да говорим с конкретни термини, в такъв случай водата е разтворител. Водата е разтворителят. Разтворителят е вода. А нещата, които се разтварят във водата, се наричат разтворими. Разтворими вещества. Като натриевия хлорид. Може да използваме натриев хлорид като разтворимо вещество или да кажем, че натриевите йони са разтворими, както и хлоридните йони. Те също са разтворими. И в крайна сметка какви неща се разтварят добре? Нещата, които имат заряд или са полярни. А нещата, които имат заряд и са полярни, обикновено се разтварят лесно във вода. Има още един термин, с който ги наричаме. Наричаме ги хидрофилни. Можем да кажем, че тези неща са хидрофилни. И ако се вгледаме в корена на думата хидрофилен, "хидро" идва от вода, а "филен" означава обичащ. Това буквално означава "обичащ водата". Обичащ водата. Хидрофилен. И сигурно ще попиташ след всичко, за което говорихме: за водните молекули, за полярността, за заредените йони, след като обсъдихме всичко това и разбрахме какво е хидрофилен и как тези вещества се сливат добре с водата, може би ще попиташ какво няма да се разтвори добре във вода? В общия случай - неща, които нямат заряд или не са полярни, няма да могат да се разтворят. Въглеводородът е добър пример. Нека вземем малко хексан. Хексанът е главната съствка в бензина за коли, Представката "хекс" означава шест, тоест шест въглерода. Нека да видим - един... Нека го нарисувам с друг цвят. Та имаме - един, два, три, четири, пет, шест въглерода. Един, два, три, четири, пет шест. И всички други връзки са с водороди. Нека го нарисувам, доколкото мога. Въглерода обикновени формира четири връзки. Водород, водород, водород, водород. Водород, водород, водород. Ето това е хексан. Той няма полярност. Не формира водородни връзки, няма полярност. Ако вземем хексан и го хвърлим във вода, няма да се разтвори добре. Всъщност по-скоро ще се понесе нагоре. Можеш да видиш, ако действително изсипеш малко бензин във вода. Наричаме вещества от този тип хидрофобни. Хидрофобни. Ето това тук е хидрофобно. Хидрофобни. Те наистина се свиват, за да избегнат допира и контакта с водата. А водата е привлечена от себе си, и не е привлечена от това тук. А в думата хидрофобен имаме "хидро", което означава "вода" и "фобен", което идва от "фобия" - страх. Това означава "страхуващ се от водата". Затова е трудно да смесим вода и олио. Или бензин и вода.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген