If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:43

В течно агрегатно състояние водата има по-голяма плътност, отколкото в твърдо агрегатно състояние (лед)

Видео транскрипция

Ако разгледаме повечето вещества, виждаме, че в течно състояние нещата са буквално течни, молекулите минават една край друга. А в твърдо състояние, където нещата са твърди или поне по-твърди, веществата обикновено стават по-плътни. Така че течното състояние е с по-малка плътност. По-малка плътност. А твърдото състояние ще е с по-висока плътност. По-висока плътност. Да видим какво щеше стане, ако водата беше като повечето вещества. Представи си един воден басейн. Да кажем, че това тук е земята. Това е картинка на напречно сечение, Не искам водата да е кафява, искам да е синя. Това е напречно сечение на воден басейн, като този на картинката. Да кажем, че е много студено. Въздухът е ужасно студен. Да кажем, че е под температурата на замръзване на водата. Тогава водата тук би замръзнала. И това наистина се случва. Водата на повърхността ще завръзне, но ако този лед беше по-плътен, ако твърдото състояние на водата беше по-плътно от течното, тогава ледът щеше да потъне. Ледът щеше да потъне и да се натрупа на дъното. Ледът щеше да се събере на дъното тук. И после водата тук щеше да замръзне отново. Да замръзне отново. Но ако беше по-плътна, щеше да потъне и да се натрупа на дъното. И ако този процес продължеше отново и отново накрая целият воден басейн, цялото езеро, щеше да замръзне напълно. Да замръзне... до твърда форма. Ясно ти е, че това нямаше да е добре за всички животни, живеещи във водата. Представи си, че тук има риби. Те биха замръзнали. Има няколко прости организма, които биха могли да оцелеят при замръзване. Но повечето живи неща биха умрели. И това нямаше да е добре за околната среда, нито за животните, които са там, нито за който и да било биологичен процес. Но това ѝ е хубавото на водата - тя не следва този модел. Когато става дума за водата, при преминаването от течно към твърдо състояние, към твърд лед, реално получаваме по-ниска плътност. Така че това тук е с по-ниска плътност. Затова ледът плува. Това тук е по-плътно, а това е по-малко плътно. И ако се замислим защо се получава така, пак ще се върнем на водородните връзки. Виждали сме го в предишните клипове. Ще го нарисувам с един цвят. Кислород, водород, водород. Да кажем, че в момента рисувам течното състояние. Това е течна вода. Течна вода. Имаме кислород и водород. И още един водород. И тук имаме кислород и водород, и още водород. Вече няколко пъти сме говорили за факта, че водата има частичен отрицателен заряд от страната на кислорода. Частичен отрицателен. Защото кислородът е много електроотрицателен. И имаме частично положителен заряд от страната на водорода. Частично положителен заряд при водорода. И тези частично отрицателни и частично положителни частици се привличат и това се нарича водородна връзка. В течно състояние има достатъчно енергия. Температурата всъщност е средна кинетична енергия. Заради нея тези молекули могат да подскачат и да преминават една край друга. Тези водородни връзки се прекъсват и после се изграждат отново и отново. Тези неща текат едно покрай друго и имат достатъчно енергия, да се приближат дори по-близо едно до друго, отколкото го изисква водородната връзка. Понякога са по-близо, друг път по-далече, блъскат се напред-назад. Но когато водата стане по-студена и губи от температурата си, тогава те нямат кинетична енергия Приближават се по-близо и се удрят едно в друго, и се преместват и текат едно покрай друго и формират решетка, която изглежда по-скоро така. Тук имаме кислород, водород, водород, кислород, водород, водород, кислород, водород, водород- Така че молекулите всъщност ще са по-далеч една от друга, защото нямат кинетична енергия, с която да късат и оформят отново водородни връзки, и дори нямат кинетична енергия за да се привлекат едно друго. Така се оформя тази решетка. Може да има още един кислород. Очевидно го рисувам двуизмерно, но ледът, като всички неща в нашия свят, всъщност е триизмерен. Но се надявам това да ти обяснява принципът на нещата. Кислород, водород, водород. Имаме тези водородни връзки. Исках да ги нарисувам с бяло. Тези водородни връзки. Да не забравяме, че при тези водородни връзки електроните продължават да се движат, и още имаме частично положителен заряд тук и частично отрицатален заряд там, но не и достатъчно кинетична енергия, за да се приближат и да текат едно покрай друго. И ето така се получава ледът. Твърдата форма на водата. И ледът е по-малко плътен. Затова ледът плува над повърхността, това предпазва езерата от замръзване. Затова повърхността завързва, но отдолу остава течна вода. Всъщност ледът отгоре предпазва водата отдолу. Ледът я предпазва от допълнително замръзване. И така животните могат да си останат там. Да си останат там през зимата И да дочакат пролетта и лятото, когато ледът се разтопява.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген