If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:7:04

Видео транскрипция

Сега да решим подточка d. "За да проверят твърдението, че излагането на светлина има предимство пред генетично контролирания циркаден ритъм, учените планират да повторят експеримента с мутантни мишки, които нямат ген, който контролира циркадния ритъм. Дай предположение за модела на активност на мутантните мишки при условия L12, D12 и при DD условия на непрекъсната тъмнина. Предположениетo трябва да поддържа твърдението, че светлината има превес над генетичния контрол на циркадния ритъм." Да напишем отговора. Това е подточка d. Ще направя две колонки. Мишки мутанти при условия L12, D12 и при постоянна тъмнина. Какво да очакваме? Те предполагат наблюдавания модел на активност. Мутантните мишки нямат ген, който участва в контрола на циркадния ритъм. Но при L12, D12 те не се нуждаят от генетично влияние върху циркадния ритъм, тъй като имат влиянието от средата, смяната на светлина и тъмнина. Това не е ген, който ги прави нечувствителни към светлината. Ще предположа, че при L12, D12 мишките ще имат модел на активност, подобен на този на немутантни мишки от контролна група. Активност еднаква с тази на мишките от контролната група. Или – неактивност през L12, активност през D12. Това ще очакваме. Те реагират на светлина и на тъмнина по същия начин като немутантните мишки. Какво ще се случи при непрекъсната тъмнина? Казахме, че при такива условия контролните мишки се отклоняват от 24-часовия цикъл, но все още имат цикъл, при който активност и неактивност се редуват. Продължителността на всяко състояние е по-кратка от 12 часа, но е близа до 12 часа. Видяхме около 9, 10 или 11 часа активност, последвана от 9, 10 или 11 часа неактивност. Предполагам, че при мутантна мишка, на която ѝ липсва ген, регулиращ циркадния ритъм, активността ще бъде много по-произволна, много по-спорадична. Много по-спорадична активност, по-кратка продължителност на периодите на активност или неактивност. Активност/ неактивност. Да преминем към подточка е. Това бяха моите предположения за мутантните мишки при тези различни условия. Да преминем към част е. В природата мишките са потенциална плячка за някои дневни грабливи птици. Опиши две характеристики на модел, който представя как връзката хищник-плячка между птиците и мишките може да е довела до еволюцията на наблюдаваната активност при мишките. Ако птиците ловуват през деня, има по-голяма вероятност мишките да бъдат изядени от птица, ако са активни през деня. Има по-голяма вероятност мишка да бъде изядена, ако е активна през деня Можем да кажем, че това е една от характеристиките на нашия модел – че има по-голяма вероятност да те изядат, ако си активен/на, когато птиците ловуват. Втората характеристика е, че ако има по-голяма вероятност да те изядат, има по-малка вероятност да се размножиш. Ако за дадена мишка, има по-голяма вероятност да бъде изядена, тъй като е активна през деня, тогава тя има по-малък шанс да се възпроизведе. Ако бях на АР тест, щях да дам възможно най-много контекст в отговора си, защото не можем да сме напълно сигурни както точно ще го оценят. Затова мишките, които са активни през нощта и неактивни през деня, ще бъдат запазени от естествения отбор. Ще има по-малък шанс да бъдат изядени и да станат плячка. Можем да кажем, че също така ще имат по-голям шанс да се размножат. Готови сме!
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген