If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:8:31

Видео транскрипция

Аминокиселинната последователност на цитохром С е определена за пет различни вида гръбначни. Таблицата по-долу показва броя на разликите в последователността на цитохроом С между всяка двойка видове. Нека дадем контекст на това, за което говорим. Става въпрос за цитохром С. Това е белтък. Може да си го спомняш от видеата за електрон-транспортната верига. Не трябва да знаеш това, за да отговориш на въпроса, но цитохром С е протеин, който се открива в много различни видове, и сега ще сравним разликите в аминокиселинната последователност на този протеин между различни видове. Въпреки че имаме еднакви или подобни протеини, наречени цитохром С, в аминокиселинната им последователност може да има малки разлики между различните видове гръбначни. Да разгледаме таблицата. Всеки от редовете показва различен вид. Този ред дава описание за D. polylepis, виждаме и броя на разликите в аминокиселинната последователност между D. polylepis и G. gallus. Има 18 разлики. Очевидно има нула разлики между еднаквите видове. Сега нека да отговорим на въпросите. "Използвайки данните от таблицата, състави филогенетично дърво в дадения шаблон, за да покажеш еволюционните връзки между организмите. Обоснови разположението на най-отдалечените видове на дървото." Гледайки тези разлики, е логично да кажем, че видовете, които имат най-малко разлики в последователността на цитохром С, са най-тясно свързани. Те вече да са ни дали дърво, така че видовете тук и тук трябва да са много близки. Те не трябва да имат много разлики в последователността на цитохром С. Тези два вида трябва да са много близки. Не трябва да имат много разлики. Докато този вид трябва да има много разлики с всички останали видове. Нека първо видим кои видове имат най-малко разлики. В момента просто търся малки числа в таблицата. Тук има само една аминокиселина, която е различна, само една разлика в последователността. Да, разликата между цитохром С на E. ferus и E. africanus е само една амонокиселина. Затова можем да кажем, че тези два вида са много близко свързани. Те вероятно имат общ предшественик от не много далечното минало. Ще напиша E. ferus и E. africanus ето тук. Е.ferus и E. africanus. Поставям ги тук. Къде другаде виждаме малки числа? Тук виждам три. Разликите в аминокиселинната последователност между G. gallus и A. forsteri са три. Forsteri – не съм сигурен как се произнася. Бих казал, че тези видове са много близки. Ще ги напиша тук. G. gallus и A. forsteri. Все още не сме готови. Все още не сме разгледали D. polylepis. Разгледали сме четири от видовете. Следователно остава D. polylepis да е тук. Когато сравним D. polylepis с останалите видове виждаме най-много разлики. D. polylepis и E. ferus имат 21 разлики. 18 разлики с G. gallus. 17 разлики с A. forsteri, Има 20 различни аминокиселини в последователността на цитохром С на D. polylepis и E. africanus. Това е видът с най-много разлики в сравнение с останалите. Искат от нас да обосновем мястото на най-отдалечения вид в дървото. Ще се обоснова. D. polylepis е най-отдалеченият, най-малко свързаният с другите вид, защото той има много големи разлики в аминокиселнната си последователност с останалите четири вида. Или можем да кажем, че има най-големи разлики. ще напиша "най-много", Има най-много разлики в аминокиселинната си последователност в сравнение с останалите четири. Дори да сравним E. ferus и G. gallus, не се доближаваме до 20 разлики. Докато D. polylepis е доста близо до 20 разлики с всички останали. Това е логично. Тези четири вида имат общ предшественик, който не е толкова далечен, колкото общия предшественик на четирите вида с D. polylepis. И така, преминаваме на част В. Това беше част А. Ще го означа. Това беше част А. Сега преминаваме на част В. "Определи дали морфологичните данни или данните за последователността от аминокиселини дават по-точна информация за еволюционните връзки между видовете. Обоснови отговора си." Морфологичните данни са за морфологията на различни видове. Например каква е формата на гръбнака им или на различните кости, каква е формата на различни части от тялото. Докато информацията за последователността на аминокиселините ни разкрива как са изградени белтъците на различните организми. Аз бих избрал данните за аминокиселините. Има по-голяма вероятност данните за аминокиселинната последователност да ни дадат по-точна представа за истинската еволюционна връзка между видовете. По-вероятно е аминокиселинната последователност да ни даде по-точна представа за еволюционните връзки. Трябва да обосновем отговора. Може да имаме конвергенция в морфологията. Може да съществува конвернегнция. Например, знаем, че прилепите имат крила и птиците имат крила, и да си кажем, че имат много подобна морфология. Но те не са свързани само заради това, че и двата вида имат крила. Можем да сравним делфин и риба и да кажем, че и двата вида имат плавници. Може би са близко свързани, защото телата им си приличат. Но това е конвергенция. Всъщност тези видове произлизат от различни предшественици. Тъй като предшествениците са живели в среди, които си приличат, са се появили конвергенти характеристики. Има конвергенция. Може да има конвергенция дори при видове, които са много раздалечени на еволюционното дърво. Има и аргументи в полза на морфологията. Тук може да разглеждаме само цитохром С. В този белтък може да има някакъв тип аномалия или конвергенция, или дивергенция за този специфичен белтък, която не съвпада с това, което всъщност се е случило в еволюционната история. Но като цяло, ако погледнем молекулярните последователности, аминокиселинните последователности на белтъците, ако можем да видим какво се случва в ДНК, това ни позволява да не се заблуждаваме от конвергнецията при организми, които са много далечни като прилепите и птиците или делфините и рибите.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген