If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:24

Видео транскрипция

Митоза и мейоза са видове клетъчно делене, при които се произвеждат дъщерни клетки, съдържащи генетична информация от майчината клетка. Част А. Опиши две събития, които се случват при митозата и при мейозата, благодарение на които дъщерните клетки наследяват точния брой хромозоми. Добре. Кои са двете прилики между тези процеси? Сещам се за няколко. Можем да кажем, че ДНК се реплицира преди митоза и преди мейоза. ДНК се реплицира преди митоза и преди мейоза. Можем да кажем, че хроматинът преминава в компактна форма, във формата на хромозоми и при двата процеса. Хроматинът преминава в компактна форма на хромозоми. Можем да говорим за формирането на хромозоми, за това, че те се подреждат на екватора на клетката, като се закачат за микротубули. Можем да говорим и за цитокинезата. Разделянето на двете клетки. Цитокинезата, която е важна за създаване на отделни клетки. Като цяло мейоза I има много прилики с митозата. Можеш да продължиш да търсиш и да изброяваш още много прилики. Но тук искат да опишем две събития. Аз вече съм описал три. Затова ще спра дотук. Преди да отидеш на АР тест, е добре да научиш в подробности процесите митоза и мейоза, защото е възможно да видиш въпроси като този в частта с отворени отговори. Има вероятност да има въпроси за тях и в частта с избираем отговор. Но мисля, че нашият отговор е достатъчен за част А. Описали сме поне две събития, които са общи за митозата и мейозата. Ако имаме достатъчно време, може да изредя още някои. Преминаваме към част В. Генетичният състав на дъщерните клетки, получени чрез митоза, се различава от този на дъщерните клетки, получени чрез мейоза. Опиши две характеристики на процеса на клетъчно делене, които водят до тези разлики. Може би най-очевидната, най-голямата разлика между тях е, че при митозата имаме едно разделяне, едно делене. Докато при мейозата имаме две разделяния. Това води до получаването на две дъщерни клетки при митозата и четири дъщерни клетки при мейозата. Мейоза. Това е много голяма разлика между двете. Другата голяма разлика е свързана с допълнителното делене при мейозата. При мейозата имаме допълнително делене, но ДНК се реплицира веднъж, както и при митозата. Следователно при дъщерните клетки, получени чрез мейоза, броят на хромозомите е разделен на две. Те имат хаплоиден брой хромозоми. Дъщерните клетки при мейозата имат хаплоиден брой хромозоми. Можем да кажем, че дъщерните клетки при митоза са диплоидни. Това може би са двете най-големи разлики. Но можеш да говориш и за други неща. Можеш да говориш за кросинговъра, който протича при мейоза, но не при митоза. Можеш да говориш за независимото разделяне на хомоложни хромозоми – разделянето на всеки член на хомоложната двойка, което имаме при мейоза, но не при митоза. Има доста неща, за които можем да говорим. Можеш да навлезеш и в детайли. Но е добре, че искат да изброим само по две неща във всяка част от въпрос четири.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген