If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:54

Видео транскрипция

Фототропизъм при растенията е отговорът, при който растението расте към източника на светлина. Резултатите от пет различни експериментални третирания от класически проучвания на фототропизма са показани горе. Част А: Подкрепи твърдението, че клетките на върха на издънката на растението отчитат светлината, сравнявайки резултатите от третиране едно с резултатите от третиране две и три. Искаме да сравним първите три третирания. Виждаш, че когато върхът на растението не е третиран по никакъв начин, то ще се огъне по посока на светлината. Ако върхът бъде премахнат, то вече не се огъва по посока на светлината, същото виждаме и ако покрием върха с непрозрачен материал, така че светлината да не достига до него. Това е добро доказателство, че има нещо във върха на растението, което позволява на фототропизма да се случи, помага на растението да разбере от коя посока идва светлината и го кара да се огъне в тази посока. Ще напиша това, което казах. "Обосновете твърдението." Можем да кажем, че фототропизъм протича само тогава, когато върхът на растението е нетретиран, така той има достъп до светлината. Ако върхът е премахнат, не виждаме огъване. При третиране две върхът е премахнат и растението не се огъва. Ако върхът на растението е покрит с непрозрачен материал, това е третиране три, растенето отново не се огъва. Това е всичко – фототропизмът протича само ако върхът на растението не е третиран и има достъп по светлина. Растението не се огъва, ако върхът е премахнат, както в третиране две, не се огъва и при третиране три. Това са добри доказателства, че ни трябва върхът на растението и че той трябва да има достъп до светлина, за да имаме фототропизъм. Нещо във върха на растението му помага да разбере в каква посока да се огъне. Да преминем към част В. Част В. При третиране четири и пет, това са тези две групи тук, върховете на растенията са премахнати и след това са поставени обратно върху издънката, като между върха и останалата част от растението има пропусклива или непропусклива бариера. Използвайки резултатите от третиране четири и пет, опиши две допълнителни характеристики на фототропизма. Когато върхът е сложен обратно и е върху пропусклива бариера, фототропизмът протича, растението се огъва. Въпреки че върхът е бил отрязан, процесът протича, тъй като тази бариера е пропусклива. Върхът успява да отчете светлината и да отдели някакво вещество, хормон, химикал или нещо такова, което успява да премине през тази пропусклива бариера. Някакъв вид вещество, което преминава през тази пропусклива бариера и сигнализира на останалата част от растението да се огъне в правилната посока. Когато имаме непропусклива бариера, както в този случай, върхът може да се опитва да отдели същите вещества, но те не могат да преминат през бариерата. Следователно останалата част от растението не знае, че трябва да се огъне и в каква посока. Можем да кажем, че върхът трябва да отделя някакъв вид хормон, ще напиша вещество, което сигнализира на останалата част от растението да се огъне и в коя посока. Знаем това, тъй като само при третиране четири, в което имаме пропусклива бариера, която е пропусклива за това вещество, имаме фототропизъм. Бариерата е пропусклива за веществото, отделено от върха. Само при третиране четири, при което бариерата е пропусклива за веществото, отделено от върха, виждаме фототропизъм. Но не го виждаме при третиране пет. Знаем това, защото от двете третирания само при третиране четири, при което бариерата е пропусклива за това вещество, виждаме фототропизъм. Това е единственото обяснение тук. Фототропизмът не се случва благодарение на радиовълни или отделяне на вещества, които се носят във въздуха и достигат до останалата част от растението. Случва се благодарение на вещество което преминава директно от върха към останалата част от растението. Когато преминаването на веществото е блокирано, то не може да изпрати тези химични сигнали. Това е най-доброто обяснение, което мога да измисля за това поведение и за разликите, които виждаме между третиране четири и пет.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген