If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:56

Видео транскрипция

В опит за спасяване на малка изолирана популация от змии няколко мъжки от по-големи популации на същия вид били внесени в популацията през 1992 г. Змиите се размножават полово и имат изобилие от ресурси в околната среда. Фигурата долу показва резултати от проучване на змийската популация преди и след внасянето на мъжките от външната популация. В това проучване от броя на уловените змии може да се съди за целия размер на популацията. Да погледнем данните от това проучване. През 1989 г. са уловени няколко змии, имаме общия брой уловени змии, но само малка част от тях са млади. Според фигурата само пет от 19 змии са били млади. Виждаме също и че като цяло популацията намалява. От общия брой уловени змии можем да съдим за целия размер на популацията. Размерът намалява, след това са внесени мъжките от външната популация. Отнема няколко години, но популацията успява да се увеличи. Да видим какви са въпросите. А: Опиши една характеристика на първоначалната популация, която може да е довела до намаляване на размера ѝ между 1989 г. и 1993 г. Тук можем само да предположим. Не са ни дали много информация. Казали са, че популацията е малка. Казват, че популацията е малка и изолирана. Когато имаме малка и изолирана популация, някои неща са много по-вероятни, отколкото при голяма и неизолирана популация. Ще напиша отговора тук. Може да имаме неравно разпределение на мъжки и женски, може да имаме недостатъчно мъжки. Недостатъчно мъжки. Това е по-малко вероятно при много голяма популация, но при малка изолирана популация има шанс за нарушаване на баланса, може да има недостатъчно мъжки, тогава няма да има достатъчно възпроизводство. Възможно е да има недостатъчно млади змии в пика на репродуктивната им възраст. Може да има прекалено малко млади змии, които са в размножителна възраст. Може да има най-различни причини за намаляването на популацията. Може през 1988 г. да се е случило някакво бедствие, при което да са умрели много млади змии или да е имало някакъв вид хищник, заради който да са останали само по-старите змии, които не могат да се размножават. Това също е възможност. Популацията е малка, така че може да е имало мутация, която се е изразила непропорционално в тази популация и е намалила вероятността за размножаване. Мутация в популацията. Мутация, която намалява вероятността за размножаване. В теста трябва да опишеш една характеристика, а това са всички характеристики. След това имаме част В. Казват ни да предложим една причина защо внасянето на мъжки отвън е спасило популацията от упадък. Ще напиша отговора на част В ето тук. Част В. Ако нямаме достатъчно мъжки, внасянето на мъжки ще възстанови баланса между мъжки и женски. Може да е внесено и генетично разнообразие, така че вече да нямаме неблагоприятната мутация. Може да е внесено генетично разнообразие. Това е малка изолирана популация, това трябва да ти показва, че в нея вероятно няма голямо генетично разнообразие. Внасяне на генетично разнообразие. Внесените мъжки змии може да са били по-млади. Може да са внесени по-млади змии. Не са ни казали възрастта на мъжките от външната популация, но това са само теории въз основа на това, което са ни казали. Това е една от възможностите. Тук отново трябва да опишеш само една причина. Можеш да кажеш, че се е възстановил балансът между броя на мъжките и женските. Стигаме до част С. Опиши как данните подкрепят твърдението, че в околната среда има изобилие на ресурси. Ако разгледаш данните, може да си кажеш, че една от причините за намаляването на популацията е недостиг на ресурси. Но забележи, че когато внесем мъжки отвън, изведнъж популацията започва да расте. Фактът, че популацията продължава да расте и става по-голяма, отколкото е била през 1989 г., е добро доказателство за това, че имаме изобилие на ресурси. Няма нищо, което да ограничи растежа щом проблемът е решен с внасянето на мъжки отвън. Бих казал, че популацията продължава да расте от 1993 г. и особено от 1995 г. нататък. Това нямаше да се случи, ако имахме ограничени ресурси. Нямаше да се случи без изобилни ресурси. Готови сме.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген