If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Клетъчна компартментализация

Задача

Следното е извадка от текст за пресата, обявяващ Нобеловата награда през 2013 за Физиология или медицина.
Еукариотните клетки се различават от прокариотните клетки по тяхната по-сложна вътреклетъчна организация. При еукариотите специфични клетъчни функции са компартментализирани в клетъчното ядро и в органели, оградени от вътреклетъчни мембрани. Тази компартментализация силно подобрява ефикасността на много клетъчни функции и предотвратява свободното движение на потенциално опасни молекули в клетката.
Advanced information. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2018. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2013/advanced-information/
Кое от следните най-добре обяснява как компартментализацията в една клетка "подобрява ефикасността" на клетъчните процеси?
Избери един отговор: