If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Биотехнологии

Задача

Изследовател използвал полимеразна верижна реакция (PCR), за да тества четири отделни диплоидни нематода за наличието на мутация в ген Y. Изследователят планирал реакцията така, че ДНК фрагментите, усилени от дивия вид, и мутантните алели да са дълги съответно 350 и 250 двойки бази.
За да идентифицира генотиповете на отделните нематоди, изследователят визуализирал всеки PCR резултат чрез гел електрофореза (Фигура 1).
Фигура 1. Гел електрофореза на PCR на ген Y в нематоди. Първите четири ивици съдържат PCR продукта от отделните нематоди А-D. Ивица 5 съдържа ДНК стълба за сравняване на размерите. Размерът на всяка ивица в стълбата е отбелязан (bp = двойки бази).
Кое от следните твърдения е най-добре подкрепено от данните, показани по-горе?
Избери един отговор: