If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Регулация на клетъчния цикъл

Задача

Аденовирусите са семейство силно заразни вируси, които най-често причиняват болести на респираторната система като бронхит или пневмония. В първата фаза на аденовирусна инфекция гостоприемническата клетка експресира няколко вирусни протеина. Един от тези протеини, E1B-55k, инхибира активността на гостоприемническия протеин р53, който представлява туморен супресор, спиращ клетъчния цикъл или индуциращ апоптоза, когато бъде засечено ДНК увреждане.
Кое от следните твърдения е най-добре подкрепено от информацията по-горе?
Избери един отговор: