If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Биологична библиотека > Раздел 21

Урок 1: Още за ДНК и РНК

Структура на ДНК и РНК

Задача

Учен създава праймер, който е къс олигонуклеотид, за използване в реакция на ДНК секвениране. Праймерът е комплементарен на ДНК матрицата, показана по-долу.
3'-АГЦТАГЦГАТЦГГАЦГАТ-5'
Кое от следните показва последователността и ориентацията на праймера?
Избери един отговор: