If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Генетика, различна от тази на Мендел

Задача

При пилетата половоопределящите хромозоми са наречени Z и W. Мъжките петли имат две Z хромозоми, а женските кокошки имат една Z хромозома и една W хромозома. Ген, намиращ се на Z хромозомата, контролира скоростта на растеж на перата в млади пилета. Алелът за бавно израстване на оперението е доминантен спрямо алела за бързо израстване на оперението.
През първите няколко дни след излюпване пилета с различни фенотипове за бързина на оперението имат визуално различни дължини на перата. Развъждащите пилета често се възползват от визуалната разлика, за да определят бързо пола на новоизлюпените пилета. За да направят това, стопаните трябва да използват родители със специфични генотипове за бързина на израстване на оперението.
Кое от следните кръстосвания ще доведе до пилета, чийто пол може да бъде определен въз основа на фенотипа им на бързина на израстване на оперението?
Избери един отговор: