If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Родословни дървета

Въведение в разчитането и анализирането на родословни дървета.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Това, което виждаш тук, е познато като родословно дърво. То е начин за анализиране на наследственото предаване на черта в семейството. Може да е полезно да знаем повече за тази черта, като можем да направим някои заключения за унаследяването на тази черта, и това е начин, по който да разсъждаваме за това, което се е случило в миналото на семейството, а след това може би ще можем да изведем някои вероятности или да разберем какво би се случило в бъдеще. Но нека разгледаме отделните части, така че да разберем всяка една част от родословното дърво. Кръгчето представлява жена в семейството, а с квадрат означаваме мъж в семейството. Ако фигурата е оцветена, както виждаме тук или тук, това означава, че човекът проявява чертата. А характеристиката за това конкретно родословно дърво са луничките. И дали е оцветено или не, определя фенотипа. Това е черта, която може да се наблюдава. Просто поглеждаш към човека и казваш дали има лунички или няма. Този мъж тук няма лунички. А тази жена има лунички. Този мъж тук има лунички. Но отново повтарям, че фенотипът е характеристика, която може да се наблюдава, не знаем точния генотип само от финотипа. Обаче можем да изведем някои идеи за генотипа, като проследим как фенотипните черти се разпространяват от поколение на поколение. Но нека се върнем към това да разберем самото родословно дърво. Всяка хоризонтална линия, която свързва мъж и жена, се нарича брачна линия. Това значи, че са двойка и че се размножават. Предполагам, че не е задължително да са женени. Повече е свързано с това, че се размножават. Този мъж и тази жена са се размножили. И след това тази вертикална черта, която върви от хоризонталната линия, е позната като линията на потомството. Така че върви от първото към второто поколение. И така всички хора, които са свързани с тази вертикална линия в долната ѝ част са техните деца. Всички хора, които са свързани директно с нея. И това е познато като линията между братята и сестрите. Така че този човек, този човек и този човек, те всички са братя и сестри. Можеш да видиш, че от първото поколение има две дъщери, от които при едната се наблюдават лунички и един син, който има лунички. Сега тези други хора във второто поколение, те не са децата на първото поколение. Тези хора можеш да кажеш, че са доведени в семейството. Те са се омъжили за някого от семейството или можеш да кажеш, че просто са създали деца с някой от тях. Но това се случва с второто поколение. И можеш да видиш, че имаш друга линия, наречена брачна линия, но може да бъде и просто линия на създаване на потомство, и след това има две дъщери тук в този случай. Така че се оказва, че луничките са доминантна автозомна черта. И след малко ще обясня какво означава това. Автозомна доминантна черта. Автозомна доминантна черта означава, че е асоциирана с една от неполовите хромозоми. Има 23 двойки хромозоми в човека. Една от тях определя нашия пол, а другите не го определят. Така че това означава, че луничките са свързани с една от другите 22 двойки хромозоми, които не определят пола ти. И доминантна означава, че имаш две версии на гена. Една от майка ти и една от баща ти. И всяка една от тези версии на гена – за да кажем дали имаш или нямаш лунички – всяка версия се нарича алел. Ако дадена черта е автозомно доминантна, това означава, че ако имаш дори един алел за нея, тази черта ще се прояви. Например, ако алелите за лунички, ако главно F означава, че имаш лунички – доминантният алел пише с главна буква – а малка буква f означава, че нямаш лунички, ако някой има генотип с FF, или Ff... предполагам че можем да кажем и fF, ако обърнем внимание на реда – кое от кой родител взимаш. Във всяка една от тези три ситуации ще се прояви фенотипа на луничките. И говорихме за генотипа и фенотипа в други видеа. И, разбира се, единственият генотип, при който няма да се появят лунички, би имал два рецесивни гена. Като изяснихме това – какво можем да заключим за генотипа на този индивид тук? Той ще бъде понякога наричан индивид I-2. Тя е в първото поколение и е вторият индивид в него. Знаем също, че има лунички. Знаем със сигурност – щом всеки от тези фенотипи дава лунички, генотипът на този индивид е един от тези сценарии,– като тези двата тук са еквивалентни. За този човек знаем, че е или FF, т.е. е хомозиготно доминантен, или ще бъде Ff и така ще е хетерозиготен. Нека първо разгледаме ситуацията, в която е хомозиготно доминантен. Ако е хомозиготно доминантна, това означава, че на всяко едно от децата си ще предаде един от тези алели, като всеки един от тях е доминантен. И това би означавало, ако това е генотипът на майката, че всичките ѝ деца ще получат поне един доминантен алел. Ако всички получат поне по един доминантен алел, то всичките ѝ деца ще имат лунички. Но разглеждаме ситуация, където не всички деца имат лунички – само две от трите деца имат лунички. Така че това не може да бъде случаят. Този индивид тук трябва да бъде хетерозиготен за лунички. Така че той трябва да е Ff. И какво знаем за този индивид тук, човека, с когото създават потомство? Той не проявява фенотипно луничките, така че би трябвало да е ff. И от тук би трябвало да можеш да разбереш много повече за това и ще разгледаме това в следващи примери.