If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Клетки и енергия

Задача

Растението Sorghum bicolor произвежда химикал срещу тревопасни, наречен дурин. Дуринът се синтезира от аминокиселината тирозин в метаболитен път с три стъпки.
Всяка стъпка в биосинтетичния път на дурина се катализира от различен ензим. Дуринът, крайният продукт, може да бъде съхраняван безопасно в клетката. Но една молекула, произведена от реакцията, катализирана от ензим 2, може междинно да бъде метаболизирана, за да образува циановодород, който е токсично вещество.
Тези пътища са обобщени в следната диаграма.
Arabidopsis thaliana е вид растение, което нормално не синтезира дурин. В един експеримент екип от учени създали група растения A. thaliana, които да произвеждат ензими 1, 2 и 3 от S. bicolor в различни комбинации. Растенията A. thaliana, които изграждали само ензими 1 и 2, не произвеждали дурин и изоставали в растежа си. Растенията A. thaliana, които произвеждали ензими 1, 2 и 3, произвеждали дурин и растели нормално.
Кое от следните твърдения е най-добре подкрепено от експерименталните резултати, описани по-горе?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?