If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Влияние на околната среда върху функцията на ензимите

Задача

В час по биология рупа ученици искат да проучат влиянието на рН върху ензимната активност. Те измерват активността на ензими А и В при различни рН и представят данните си в графиката по-долу.
Разтвор на ензим А има рН 8. Въз основа на графиката определи коя промяна на рН ще доведе до по-висока ензимна активност?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?