Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Клетъчни доказателства за общ произход

Какви клетъчни доказателства имаме, за да изградим еволюционни дървета и да вярваме, че целият живот на Земята има общ произход?

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Вероятно най-удивителната идея в цялата биология е концепцията, че всички живи неща, за които знаем, въз основа на настоящите доказателства, които имаме, са произлезли от общ предшественик. Няма значение дали говорим за проста бактериална клетка, която всъщност не е толкова проста, дърво изградено от трилиони, трилиони клетки, космат примат, изграден от трилиони и трилиони клетки, или старателно пременени котенца-фермери, които също са изградени от трилиони, трилиони клетки – всички те споделят общ предшественик. Може би познаваш неща като тези еволюционни дървета. Това тук е пример. Това ни казва същото нещо. Че всичко, което виждаме в света днес, всички живи неща, без значение в кое царство са – като ние човеците сме подгрупа на животните, ето тук – има много животински видове и всички те споделят общ предшественик от преди няколко милиарда години. Но трябва да гледаш на това скептично. Тук сме учени. Как вярваме на това? Какво е доказателството? Едно доказателство е от разглеждането на клетъчното ниво и разглеждането на приликите между различните групи, и да осъзнаем, че ще е слабо вероятно да се развият независимо едни от други. Например, всички форми на живот, които познаваме, имат ДНК. Всички те имат РНК. И не само как кодират информация, а също и биохимичните процеси, които протичат в клетките. Всички те имат някаква форма на гликолиза. Но изглежда, че това не са единствените неща, които са наблюдавани и са общи за всички форми на живот, те са базирани върху клетките като основни единици на живота, които са оградени от мембрани. И, на теория, тези неща, предполагам, може да са се развили независимо едни от други, без да имат общ предшественик, но наличието на общ предшественик е най-доброто обяснение за това защо виждаме тези различни процеси. Някои от тези са доста сложни за тези различни структури на живота, какъвто го познаваме. И казваш: "Добре, може би ме убеди в това, че има общ предшественик, но как построяваме това дърво? Откъде знаем кога са се разклонили тези неща?" Понеже някои от клоните на дървото, може би са се отделили преди стотици милиони или милиарди години и никой от нас не ги е наблюдавал. И, отново, това се отнася повече до структурното доказателство. Например, между това, което сега класифицираме като еукариоти, всичко в този кафяв цвят, този клон на това дърво тук, виждаме, че всички те имат мембранно-ограничени органели. Мембранно-ограничени органели. Това са неща като ядро или митохондрии, за които говорим в много други видеа. Всички те имат линейни хромозоми. В други групи в това дърво на живота, в това еволюционно дърво, може да имат кръгли хромозоми. Но общото за всички еукариоти са линейните хромозоми. И те всички имат хромозоми, които съдържат интрони. Интроните са последователности ДНК, които не кодират гените, които после ще кодират протеини. И все още учените изследват каква е ролята на интроните. Но причината всички тези да са били класифицирани заедно е, че всички те имат прилики. Вярваме, че те биха образували свой собствен клон. И въз основа на колко полезни са тези придобивки, тук теоретизираме кога нещата може да са се разклонили. И сега, когато имаме по-сложни уреди за секвениране на ДНК и РНК, можем да разгледаме колко различни са тези последователности, за да правим все по-точни тези дървета.