Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Разнообразие и устойчивост на популациите

Колкото по-високо е генетичното разнообразие в една популация, толкова по-устойчива е популацията при промяна на околната среда. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Нека си представим, че всеки от малките кръгове тук представлявя член на популация насекоми. И имаме две различни популации насекоми. Да приемем, че това е популация едно – отляво на оранжевата ос, а популация две е отдясно на оста. Ще разгледаме една характеристика на тези насекоми – цвета им, понеже е лесно да се визуализира. Да кажем, че цветът им по принцип им помага да се крият от хищници. Тези преливащи се бяло, черно и зелено – това може би е средата, в която може да ги намериш. Може би това е повърхността на покрито с мъх дърво или нещо такова. И това са две отделни популации на, може би, свързани видове или може би е един и същи вид, но са две различни популации, които не се смесват помежду си. Първият въпрос е: коя от тези популации има по-голямо генетично разнообразие. Вляво тук... виждаме, че всички насекоми са в един и същ цвят. Изглежда доста подходящ цвят. Изглежда ги скрива доста добре, имат доста добър камуфлаж. Вдясно виждаме, че има повече различни цветове. Някои от тях са приблизително еднакви на цвят, както това, което виждаме вляво, но някои от тях са малко по-тъмни и някои от тях са доста по-светли. Значи тук вдясно, популацията вдясно има по-голямо разнообразие. Някой може да смята, че тези много по-ярки кръгчета или някои от тези по-тъмни кръгчета може да са по-уязвими от хищниците и това може да е така. Но в това видео ще разгледаме не колко члена на популацията може да са повече или по-слабо уязвими от хищници, а ще мислим дали разнообразието ни помага при някакви промени в околната среда. Прави ли популацията, като цяло, по-устойчива? И не говоря за отделен член на популацията. И за целта да си представим, че има някакъв вид промяна на околната среда, може би има замърсяване в областта, което прави по-тъмни повърхностите, върху които тези малки буболечки живеят. Може би повърхностите изглеждат ето така. Какво е вероятно да се случи? В тази реалност всички насекоми вляво сега са по-видими за хищници. Следователно хищниците може да успеят да уловят много повече от тях. Или, в един екстремен случай може да успеят да изловят всичките, докато вдясно някои от членовете на популацията са по-лесни за улавяне, като този и този, и този, и този, докато други членове на популацията са дори по-прикрити от преди. Като този и този, и този. И популацията, поради разнообразието си – да, голяма част от нея може да загине, може да бъде избита от хищници, но изглежда сякаш има подгрупа на тази популация вдясно, която ще е по-вероятно да оцелее и може да продължи да се възпроизвежда. И няма да умре цялата популация. Можеш да си представиш и обратния случай. Да кажем, че вместо средата да стане по-тъмна, представи си, че средата става по-светла, нещо такова. Виждаш подобен феномен. Всички вляво сега са отново добре видими и може би хищниците могат да ги уловят, докато вдясно някои са станали доста по-видими, в този случай по-тъмните са супер видими, хищниците може да успеят да ги уловят, както и някои от средно оцветените, но има доста от тях, които сега се сливат доста добре, като този и този, и дори аз не мога да ги видя добре, те се сливат толкова добре. И, отново, има определени членове на популацията, които, поради това по-голямо разнообразие, е по-вероятно да оцелеят след някакъв вид промяна на околната среда. И тъй като е по-вероятно да оцелеят, цялата популация е по-малко вероятно да бъде избита. Популацията като цяло е по-устойчива. Нямаме предвид, че всеки член на тази популация е по-устойчив, а говорим за популацията като цяло. Общата поука тук е че по-голямото разнообразие води до по-добра устойчивост към околната среда, или устойчивост спрямо промени на околната среда. Повтарям, не говорим, че всеки отделен член на популацията е по-устойчив. Говорим, че популация като цяло може да оцелее по някакъв начин и да продължи да живее.