Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Филогения

Задача

Протеинът mTOR е централен регулатор на клетъчния растеж и се е запазил почти непроменен в различните видове гръбначни животни. Учените сравнили аминокиселинните последователности на mTOR от пет различни вида гръбначни и записали броя аминокиселинни разлики в mTOR между всяка двойка видове. Резултатите са показани в таблицата по-долу.
Таблица 1. Брой аминокиселинни разлики в mTOR за пет вида
Коя от следните кладограми е най-добре подкрепена от информацията в таблицата?
Избери един отговор: