If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Пример за потенциал на водата

Пример за изчисляване на потенциала на водата на картофени квадратчета, въз основа на поставянето им в различни концентрации разтвори на захароза.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Казват ни, че от един картоф били направени шест еднакви кубчета. Началното тегло на всяко кубче било записано. После всяко кубче било поставено в една от шест отворени стъкленици, всяка от които съдържала различен разтвор на захароза. Кубчетата останали в стъклениците 24 часа при постоянна температура от 23 градуса по Целзий. След 24 часа кубчетата били извадени от стъклениците, отбелязани и претеглени отново. Процентната промяна на масата поради нетното получаване или загуба на вода била изчислена за всяко кубче и резултатите са показани в графиката вдясно. Тази графика тук. На графиката виждаме права линия, която ще ни помогне да изчислим резултатите за други концентрации захароза, които не са изследвани. Като използваш правата линия на графиката, изчисли водния потециал, в барове, на едно картофено кубче при 23 градуса по Целзий. Закръгли отговора си до един знак след десетичната запетая. Спри видеото и виж дали можеш да решиш това. Добре, първо да се уверим, че разбираме какво се случва тук. Имало картоф. Взели сме шест кубчета от този картоф и сме поставили тези шест кубчета в шест разтвора на захароза с различни моларности. Тази точка от данните ето тук е случаят, когато сме взели едно от кубчетата.. поставили сме го в разтвор на захароза. Това всъщност е било разтвор, който не е съдържал захароза. А после сме поставили кубчето в този разтвор и сме измерили общо нарастване на масата. Изглежда като 22% увеличение на масата. Причината за това увеличение е, че водата е навлязла вътре в кубчето. В другия краен случай ето тук имаме разтвор с висока концентрация на захароза. Той имал много висока концентрация на захароза и сме поставили кубче тук. Видели сме, че масата на това кубче е намаляла с 25%. Причината за това е сумарното изтичане на вода навън от кубчето. Как можем да пресметнем водния потенциал на картофено кубче при 23 градуса по Целзий? Можем да потърсим случай, в който има някаква концентрация на захароза тук, при която, ако кубчето и разтворът на захарозата имат един и същи воден потенциал, няма да има сумарен поток навътре или навън. Къде виждаме това на графиката? Да разгледаме тази права, която опитват да напаснат спрямо точките данни. Къде бихме очаквали да видим 0% промяна на масата? Това е ето тук – 0% промяна на масата. Бихме дошли до правата тук, а после виждаме, че тази права ще каже, че тук имаме 0% промяна по маса. Ако това тук е 0,4, това тук е 0,5, това е около 0,44 моларен разтвор на захароза. 0,44 моларен разтвор. Ако искаме да определим водния потенциал на този 0,44 моларен разтвор на захароза, той също така е равен на водния потенциал на картофените кубчета. Как правим това? Виждали сме уравнението преди, когато се запознахме с идеята за воден потенциал. Водният потенциал, който означаваме с гръцката буква пси, ще е равен на потенциала на разтвореното вещество плюс потенциала на налягането. Сега работим с отворени съдове. Нямаме нищо, което да бута или да натиска надолу тези съдове, така че поради това потенциалът на налягането ще е равен на нула, така че просто трябва да определим потенциала на разтвореното вещество. Потенциалът на разтвореното вещество – запознахме се с тази формула в предишни видеа. Той е -iсR*Т. Това i е изотоничният коефициент. Тъй като работим с разтвори на захароза, това ни показва, когато вземем захароза и я поставим във вода, дали всяка от тези молекули захароза остава една молекула, или се дисоциира. Захарозата изобщо не се дисоциира. Тя остава цяла молекула, така че това ще е едно. Ако работим с, да кажем, натриев хлорид, всяка молекула натриев хлорид ще се дисоциира на един натриев йон и един хлорен йон, и този коефициент ще е две, но за захарозата е едно. с е моларитетът на разтвора ни. Изчислихме, че това е 0,44. Нека го запиша. Водният потенциал на разтвореното вещество ще е равен на -1 по 0,44... това е в молове. Ще запиша всички мерни единици. Молове на литър по – това понякога се нарича константа на налягането в този контекст, но това също е универсалната газова константа. Ако решаваш нещо такова на изпит по химия за напреднали, те ще ти тази стойност. Това е 0,0831 литра по барове, всичко това върху мол Келвин. Ако свикнеш да виждаш мерните единици на това, това вероятно ще е понеже работят с други единици тук, но това е универсалната газова константа. И после трябва да умножим това по температурата, с която работим, в Келвини. Температурата е 23 градуса по Целзий. За да преобразуваме в Келвини, просто добавяме 273, така че 273 + 23 дава 296 Келвина. И това ще е равно на – имаме минус тук и можем да разгледаме единиците. Имаме литри, съкращаващи се с литри, молове, съкращаващи се с молове, Келвини, съкращаващи се с Келвини. Така че ще получим нещо в барове, което е логично. Това е мерната единица за воден потенциал. После изваждаме калкулатора. Имаме 0,44 по 0,831, по 296. И това е равно на – искат от нас да закръглим отговора си до едно място след десетичната запетая, тоест приблизително 10,8. Имахме този отрицателен знак тук отпред, тоест -10,8 бара и сме готови.