If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:45

Видео транскрипция

Казват ни, че шест единични картофени кубчета били изолирани от един картоф. Началното тегло на всяко кубче било записано. После всяко кубче било поставено в една от шест отворени стъкленици, всяка от които съдържала различен разтвор на сукроза. Кубчетата останали в стъклениците 24 часа при постоянна температура от 23 градуса по Целзий. След 24 часа кубчетата били извадени от стъклениците, отбелязани и претеглени отново. Процентната промяна по маса поради нетното получаване или загуба на вода била изчислена за всяко кубче и резултатите са показани в графиката вдясно. Тази графика тук. Права линия е начертана на графиката, за да ни помогне да изчислим резултатите от други концентрации сукроза, които не са изследвани. Като използваш правата линия на графиката, изчисли водния потециал, в барове, на кубче от картофена кора при 23 градуса по Целзий. Дай отговора си до едно място след десетичната запетая. Спри видеото и виж дали можеш да решиш това. Добре, първо да се уверим, че разбираме какво се случва тук. Имало картоф. Взели сме шест кубчета от този картоф и сме поставили тези шест кубчета в шест разтвора на сукроза с различни моларности. Тази точка данни тук била ситуацията, в която сме взели едно от кубчетата, това е било разтвор на сукроза. Това всъщност е било разтвор, който не е съдържал сукроза. А после сме поставили кубчето в този разтвор, видели сме сумарно получаване на маса. Изглежда като 22% увеличаване по маса. И това би се случило, понеже водата би протекла навътре в кубчето. В другия краен случай, ето тук, това е разтвор, който има много сукроза. Той имал много висока концентрация на сукроза и сме поставили кубче тук. Видели сме, че масата на това кубче е намаляла с 25%. И това би се случило, поради сумарния поток на вода навън от кубчето. Как откриваме водния потенциал на кубчета от кората при 23 градуса по Целзий? Ами, бихме помислили за ситуация, в която има някаква концентрация на сукроза тук, при която, ако кубчето и разтворът на сукроза имат един и същи воден потенциал, няма да имаш сумарен поток навътре или навън. Къде виждаме това на графиката? Ще искаме да вземем тази права, в която опитват да напаснат точките данни. Къде бихме очаквали да видим 0% промяна по маса? Бихме отишли ето тук до 0% промяна по маса. Бихме дошли до правата тук, а после виждаме, че тази права ще каже, че тук имаме 0% промяна по маса. Ако това тук е 0,4, това е 0,5 тук, това е около 0,44 моларен разтвор на сукроза. 0,44 моларен разтвор. Ако искаме да открием водния потенциал на този 0,44 моларен разтвор на сукроза, ми това ще е също и водния потенциал на картофените кубчета. Как правим това? Виждали сме уравнението преди, когато се запознахме с идеята за воден потенциал. Водният потенциал, като използваме гръцката буква пси, ще е равен на потенциала на разтвореното вещество плюс потенциала на налягането. Сега работим с отворени съдове. Нямаме нищо, което да е бутало или да натиска надолу тези съдове, така че поради това потенциалът на налягането ще е равен на нула, така че просто трябва да открием потенциала на разтвореното вещество. Потенциалът на разтвореното вещество – запознахме се с тази формула в предишни видеа. Той е -iсR*Т. Това i тук е йонизационната константа. Това, тъй като работим с разтвори сукроза, ни казва, че ако вземем сукроза и я поставим във вода, дали всяка от тези молекули сукроза остава една молекула, или се дисоциира. Сукрозата изобщо не се дисоциира. Тя остава цяла молекула, така че това ще е едно. Ако работим с, да кажем, натриев хлорид, всяка молекула натриев хлорид ще се дисоциира на един натриев йон и един хлорен йон, и това ще е две, но за сукрозата беше едно. с е моларитетът на разтвора ни. Изчислихме, че това е 0,44. Нека го запиша. Водният потенциал на разтвореното ни вещество ще е равен на -1*0,4... 0,44 и това ще е в молове. Ще запиша всички мерни единици. Молове на литър по – това понякога се нарича константа на налягането в този контекст, но това също е универсалната газова константа и ако правиш нещо такова на изпит по химия за напреднали, те ще ти дадат колко е това. Това е 0,0831 литра по барове, всичко това върху мол Келвин. Ако свикнеш да виждаш мерните единици на това, това вероятно ще е понеже работят с други единици тук, но това е универсалната газова константа. И после трябва да умножим това по температурата, с която работим, в Келвини. Това е 23 градуса по Целзий. За да преобразуваме в Келвини, просто добавяме 273, така че 273 + 23 ще е 296 Келвина. И това ще е равно на – имаме минус тук и можем да разгледаме единиците. Имаме литри съкращаващи се с литри, молове съкращаващи се с молове, Келвини съкращаващи се с Келвини. така че ще получим нещо в барове, което е логично. Това е мерната единица за воден потенциал. После изваждаме калкулатора. Имаме 0,440,831296. И това е равно на – искат от нас да закръглим отговора си до едно място след десетичната запетая, тоест приблизително 10,8 и вече имахме този отрицателен знак тук отпред, тоест -10,8 бара и сме готови.
Съдържанието по Биология достига до теб с подкрепата на Фондация Амген