If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Улеснена дифузия

Задача

start text, N, a, end text, start superscript, plus, end superscript/start text, space, K, end text, start superscript, plus, end superscript-та АТФаза, или натриево-калиевата помпа, е мембранен протеин, който използва енергия от АТФ хидролиза, за да транспортира натриеви йони (start text, N, a, end text, start superscript, plus, end superscript) и калиеви йони (start text, K, end text, start superscript, plus, end superscript) срещу концентрационните им градиенти. Стъпките на йонния обмен, който се осъществява start text, N, a, end text, start superscript, plus, end superscript/start text, space, K, end text, start superscript, plus, end superscript АТФазата, са показани на следната диаграма.
При дадения концентрационен градиент, създаден от Nastart superscript, plus, end superscript/Kstart superscript, plus, end superscript-та АТФаза, определи кои от следните движения могат да се осъществят.
Избери един отговор: