If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Улеснена дифузия

Задача

Na+/ K+-та АТФаза, или натриево-калиевата помпа, е мембранен протеин, който използва енергия от АТФ хидролиза, за да транспортира натриеви йони (Na+) и калиеви йони (K+) срещу концентрационните им градиенти. Стъпките на йонния обмен, който се осъществява Na+/ K+ АТФазата, са показани на следната диаграма.
При дадения концентрационен градиент, създаден от Na+/K+-та АТФаза, определи кои от следните движения могат да се осъществят.
Избери един отговор: