If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Механизми на транспорт: тоничност и осмотична регулация

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Група ученици претеглили няколко картофени кубчета в часа по биология и ги поставили в отворени бехерови чаши, съдържащи различни разтвори на захароза, при 30C. На следващия ден учениците претеглили картофените кубчета отново и изчислили разликите в масата.
Било определено, че равновесният потенциал на разтвореното вещество бил достигнат при 0,35M.
Потенциал на разтвореното вещество на един разтвор: ψs=iCRT
  • i= йонизационна константа (1,0 за захарозата)
  • C= моларна концентрация
  • R= константа на налягането (0,0831Lbarmol1K1)
  • T= температура по Келвин (C на разтвор +273)
Какъв е потенциалът на разтвореното вещество за картофените кубчета?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?