Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Механизми на транспорт: тоничност и осмотична регулация

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Група ученици претеглили няколко картофени кубчета в часа по биология и ги поставили в отворени бехерови чаши, съдържащи различни разтвори на захароза, при 30C. На следващия ден учениците претеглили картофените кубчета отново и изчислили разликите в масата.
Било определено, че равновесният потенциал на разтвореното вещество бил достигнат при 0,35M.
Потенциал на разтвореното вещество на един разтвор: ψs=iCRT
  • i= йонизационна константа (1,0 за захарозата)
  • C= моларна концентрация
  • R= константа на налягането (0,0831Lbarmol1K1)
  • T= температура по Келвин (C на разтвор +273)
Какъв е потенциалът на разтвореното вещество за картофените кубчета?
Избери един отговор: