Основно съдържание

Химия

Започни от основните неща
Научи основните неща, като започнеш с Запознаване с атома
Започни

Кратко въведение в химията

Химията изучава състава, свойствата и реакциите на веществата. Възможно е за първи път да се срещате с нея, но има твърде голяма вероятност вече да знаете много неща по този предмет само от наблюдение на света около вас. Нашият курс съдържа материала от първата година по химия в училище или от общ курс по химия в колежа.
Започни да учиш

Кратко въведение в химията

Химията изучава състава, свойствата и реакциите на веществата. Възможно е за първи път да се срещате с нея, но има твърде голяма вероятност вече да знаете много неща по този предмет само от наблюдение на света около вас. Нашият курс съдържа материала от първата година по химия в училище или от общ курс по химия в колежа.
Започни да учиш

Подготовка за изучаване на химия

Химия се основава на математиката, физиката и умения по обща наука. Вижте как може да се подготвите успешно в химията.
Започни да учиш