Основно съдържание

Буфери, титруване и произведение на разтворимост

Учи

За този урок

Можем да използваме знанията си за киселини и основи, равновесие и неутрализация, за да разгледаме буферните разтвори и титруването. Разглеждането на равновесието на разтворите включва понятия като разтворимост, утаяване и равновесие.