If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:20

Видео транскрипция

За да функционират телата ни правилно, pH нивото на кръвта ни трябва да е в доста тесен обхват. Нашето pH, нивото на pH на кръвта ни трябва да е между 7,35 и 7,45. Ако нивото на pH падне под 7,35 ще ти сложат диагноза. Разбираш каква е тази стойност, тя е на границата, но тя е определена от медицинската общност. Ако нивото на pH падне под 7,35 ще получиш диагноза ацидоза. Твоята кръв е станала твърде киселинна. Имаш прекалено висока концентрация на водородни йони в кръвта си или концентрация на хидроний в кръвта си. Ако твоето pH, ако pH-то на кръвта ти стане над 7,45, ще получиш диагноза алкалоза. Алкалоза. Кръвта ти е прекалено алкална. Става твърде основна. Концентрацията на водородни йони в кръвта ти е станала ниска. Може би ще си кажеш: "Е, това е доста тесен диапазон! Как кръвта ни, как тялото ни обработва киселинните неща, киселинните молекули, които влизат в кръвта ни, или основните молекули, които влизат в кръвта? Как може да обработи всичко това, докато поддържа нивото на pH в този тесен диапазон? Отговорът се крие в нещо, което също така е полезно за пренасянето на въглероден диоксид в кръвта ни. И това тук, тези равновесни реакции, на тях виждаме, че въглеродният диоксид, съдържащ се в кръвта. А тя е съставена основно от вода. Така че въглеродният диоксид ще реагира във воден разтвор. Имаме ензими, които подпомагат този процес, но той ще реагира и ще се получи въглеродна киселина. Нека го запиша. Ще реагира и ще се получи въглеродна киселина. Въглеродната киселина е слаба киселина. И после тя може да се дисоциира, за да се получи бикарбонат. Нека го напиша тук. Бикарбонат. Бикарбонат. И водороден йон, или, тъй като знаем, че той ще се прикрепи към водната молекула, казваме направо хидроний. Е, защо е полезно това? Както казах, това е част от преноса на въглероден диоксид в кръвта, понеже, ако вярваме на това, което съм прочел, около пет до десет процента от въглеродния диоксид в тялото може просто да се разтвори в кръвта и после още пет до десет процента, могат да се свържат с хемоглобина и да бъдат пренесени по този начин. Но основното е това, че той трябва да бъде трансформиран, трябва да реагира, за да стане въглеродна киселина или бикарбонат, за да бъде пренесен. Всъщност повечето от въглеродния диоксид в кръвта ти е в ето такава форма. И по-специално бикарбонат. Според материалите, които прочетох, 80 до 90 процента от въглеродния диоксид в кръвта ти се пренася именно в тези форми, и то основно като бикарбонат. Това не е темата на настоящия клип, кой е удобният начин за пренасяне на въглероден диоксид в кръвта, но това е начинът, по който това се случва. Но темата на този клип е защо е толкова полезно да поддържаме това ниво на pH в кръвта. Защото тези равновесни реакции между въглеродния диоксид, въглеродната киселина и бикарбоната, това е буферна система. Това е буфер, буферна система. Думата "буфер" означава нещо, което омекотява удара на нещо или намалява сътресението от нещо. Точно това се случва тук. Не забравяй, че всичко това са равновесни реакции това е слаба киселина, можеш дори да погледнеш различните съставни елементи на тези молекули и да ги сметнеш. Имаме един въглерод тук, един въглерод тук, един въглерод там. Имаме един, два, три кислорода тук. Един, два, три кислорода там. Един, два, три кислорода ето там. Имаме два водорода, два водорода, два водорода. Но нека се замислим какво би станало, ако затрупаме кръвта с водородни йони. Ако затрупаме кръвта с водородни йони, какво ще стане? Е, ако добавиш повече водородни йони, ако това тук се повиши, всъщност нека го обясня така, ако просто добавиш водородни йони и ако нямаш тази буферна система, тогава нивото ти на pH ще се понижи. Нивото на pH ще спадне, и ако продължиш да го намаляваш, накрая ще стигнеш до ацидоза. Но за наш късмет, разполагаме с този буфер. И затова ако повишиш концентрацията на водородни йони, принципът на Льо Шателие ни казва: "Хей, тези равновесни реакции ще се задвижат наляво." Затова колкото повече водородни йони имаш в кръвта, толкова по-вероятно е те да се сблъскат с бикарбоната по правилния начин, за дасе получи въглеродна киселина. И колкото повече въглеродна киселина имаш в кръвта, толкова по-малко вероятно е да се осъществи реакция на въглеродния диоксид и водата за формиране на още въглеродна киселина. Така че ако добавиш още водородни йони, те просто ще бъдат всмукани от бикарбоната. И това равновесие, тази серия равновесни реакции, ще се измести наляво. И така ефектът върху нивото на pH няма да е голям. И съответно, ако изсипеш основа, да кажем, че изсипеш основа в кръвта си, ето тук, вместо нивото ти на pH да се повиши и да ти докара алкалоза, тази основа ще попие водородните йони и това обикновено би вдигнало нивото на pH, но щом тези неща стават по-малко, тогава по-малко от тези ще могат да реагират и да накарат равновесната реакция да се осъществи наляво, затова реакцията ще се осъществи надясно. И при тази реакция повече водороден диоксид ще се преобразува във въглеродна киселина, която ще стане бикарбонат. Цялото нещо ще се задвижи надясно. И така ще успее, поне до някаква степен, да замени изгубените водородни йони. Това тук е буферна система. Тя подпомага да се намали удара, ако в системата влязат повече водородни йони или ако нещо изсмуче много от водородните йони. И това е изключително важно за нас, защото ни помага да останем живи. Важно е за всички бозайници.