If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:11

Видео транскрипция

Имаме наситен разтвор на калциев флуорид в равновесие с калциев флуорид. В тази колба имаме твърд калциев флуорид, който е слабо разтворимо йонно съединение. И имаме наситен разтвор, който съдържа калций 2+ и флуоридни аниони. Нека сега добавим киселина. Добавяме в нашата колба източник на протони и наблюдаваме какво ще се случи. Част от калциевия флуорид ще се разтвори и ако добавим достатъчно киселина, ще разтворим напълно калциевия флуорид. Какво се случва тук? Добавяме киселина, добавяме Н+, следователно понижаваме рН и калциевият флуорид се разтваря. Ние повишихме неговата разтворимост, нали? Повишихме разтворимостта на нашия слабо разтворим калциев флуорид. Дали можем да разберем какво се случва? Добавяме Н+ и знаем, че имаме Н2О, така че H+ и H2O ни дават H3O+. В разтвора имаме хидрониеви йони. И имаме също и флуоридни йони. Флуоридът може да действа като основа. Флуоридните аниони ще действат като основа, а хидрониевите като киселина. Ако имаме два флуоридни аниона, са ни нужни два хидрониеви йона. Затова хидроният действа като киселина, той отдава един протон а флуоридният анион действа като основа, той приема този протон и получаваме 2HF. И ако H3O+ отдаде един протон, получаваме и две молекули вода. Тук получаваме и 2 Н2О също така. Нека да видим какво се случва с концентрацията на флуоридните йони в разтвора. Флуоридните йони реагират, следователно намалява концентрацията на флуоридни йони в разтвора. И ако си спомним принципа на Льо Шателие, система, която е изведена от равновесно състояние, ще се върне в равновесие, за да компенсира стреса. Стресът тук е намалената концентрация на един от нашите продукти. Равновесието се измества, за да се получи повече от продукта. Затова се разтваря повече калциев флуорид и се увеличава разтворимостта му. Можем да запишем реакцията, която протича тук. Химичното уравнение... имаме два флуоридни аниона като изходни реагенти. И имаме два флуоридни аниона като продукти на реакцията. Сега просто вземаме тези двете и казваме, че това са нашите реагенти. Имаме калциев флуорид плюс два хидрониеви йона, плюс 2 Н3О+, а получените продукти са ето тези тук. Получаваме Са2+, калциеви йони. Имаме 2HF и също така вода. Това е друг начин да разгледаме какво се случва, когато добавим киселина към калциев флуорид, ще получим ето тези продукти. Добавянето на протони, добавянето на киселина или понижаването на рН води до увеличаване на разтворимостта на това слабо разтворимо съединение, но това не винаги е вярно. Зависи за кое съединение става въпрос. При сребърния хлорид, друго слабо разтворимо съединение, добавянето на киселина не повишава разтворимостта му. Защо това е така? Ако добавиш киселина, увеличаваш концентрацията на хидрониеви йони в разтвора и тук горе флуоридните аниони реагират с хидрониевите йони, за да достигнат равновесие отново. Но тук хлоридните аниони няма да реагират с хидрония, тъй като хлоридните аниони са много по-слаба основа от флуоридните аниони, така че нека да видим това. Тук горе, флуоридният анион, ако гледаме HF, конюнгираната основа е F минус. Тук долу, хлоридният анион, за HCl конюнгираната основа е Cl минус. Колкото по-силна е киселината, толкова по-слаба е конюгираната основа, а HCl е много по-силна киселина от HF, затова конюгираната основа Cl минус е много по-слаба. Хлоридният анион е по-слаба основа от флуоридния анион. Хлоридният анион няма да реагира с хидрониума и следователно няма понижение на концентрацията на някой от продуктите. Ето защо равновесието не се измества и разтворимостта на сребърния хлорид не се променя с добавянето на киселина. Понижаването на рН за сребърния хлорид не увеличава неговата разтворимост. Така че трябва да преценяваш дали основата е достатъчно силна, за да реагира с киселината, която добавяш.