If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Химична библиотека

Титруване на киселини и основи

При процеса на титруване разтвор с известна концентрация (титрант) се добавя към разтвор на веществото, което се изследва (аналит). При титруването на киселини и основи титрантът е силна основа или силна киселина, а определяното вещество (аналитът) съответно е киселина или основа. Точката на титруване, в която титрантът и аналитът са налични в стехиометрични количества, се нарича точка на еквивалентност. Тази точка е близка до крайната точка на титруване, която може да се определи с помощта на индикатор. Създадено от Джей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Титруването е метод за определяне на концентрацията на даден разтвор. Нека да кажем, че започваме с кисел разтвор. Нека имаме разтвор на солна киселина. Имаме HCl. Знаем обема на НCl, нека да е 20,0 милилитра HCl. Но не знаем концентрацията. Значи пишем ? за концентрацията на HCl. Можем да определим концентрацията чрез титруване. Трябва да добавим няколко капки от киселинно-основен индикатор. Значи в колбата добавяме няколко капки индикатор. Ще използвам фенолфталеин. Фенолфталеинът е безцветен в киселина, но става розов в присъствието на основа. И тъй като сега го добавяме в киселина, разтворът сега е безцветен. Няма цвят. Тук имаме нашия стандартен разтвор, нали? Знаем концентрацията на натриев хидроксид. Нека имаме разтвор на натриев хидроксид, с концентрация 0,100 мол/литър. И сме готови да започнем титруването. Оставяме натриевия хидроксид да капе в колбата, която съдържа HCl и индикатор. Киселината и основата ще реагират, нали? Така че ще получим реакция на неутрализация на киселина с основа. HCL + NaOH, нали? Относно продуктите, ще получим ОН–, тук ще има Н+, Н+ и ОН– дават Н2О. Другите ни продукти ще бъдат Na+ и Cl–, от които се получава NaCl, натриев хлорид. И да кажем, че сме добавили определено количество основа. Значи това ще бъде по-високо, и тогава разтворът ще стане розов. Да кажем, че виждаме как разтворът става розов и остава розов. Това означава, че цялото количество киселина се е неутрализирало с основата. И имаме малко количество основа в излишък, поради което индикаторът остава розов. Имаме малък излишък от основа, което означава, че е реагирало цялото налично количество киселина. И там, където индикаторът променя цвета си, се нарича точка на титруване, нали? Когато разтворът промени цвета си, тогава имаме точка на титруване. И тук спираме и проверяваме обема на основата, който сме използвали. Ако сме започнали тук, с такова количество основа, и да кажем, че завършваме тук, нали? Значи все още имаме останала основа. И това е обемът на основата, който сме използвали при титруването. Значи тук имаме промяна на обема, и да кажем, че това са 48,6 милилитра. Трябваха ни 48,6 милилитра основа, за да неутрализираме напълно киселината, която имаме. И сега можем да изчислим концентрацията на HCl. Хайде да го направим, като започнем с концентрацията на натриевия хидроксид. Знаем, че започнахме с разтвор от 0,100 мол/л NaOH. Значи 0,1000 мол/литър. Концентрацията е мол за литър. Значи това са молове на литър. И търсим колко мола основа сме използвали за неутрализация на наличната киселина. Значи взимаме нашия обем, 48,6 милилитра, и го обръщаме в литри. Просто преместваме десетичния знак три позиции наляво. Едно, две, три. Това са 0,0486 литра. Значи това са молове върху 0,0486 литра. Нека да си направя повече място. Само бързо ще го преработя. 0,100 е равно на х върху 0,0486. Намирам Х, който е равен на моловете натриев хидроксид, който е необходим, за да неутрализираме наличната киселина. Значи когато намерим Х, имаме 0,0486 мола натриев хидроксид, използван при титруването. Сега да погледнем в химичното уравнение какво се случва. Когато погледна изравненото химично уравнение, тук имаме едно и тук имаме едно. Имаме молно съотношение едно към едно. Значи точката на еквивалентност е там, където имаме добавен достатъчно количество стандартен разтвор, за да реагира напълно с титрувания разтвор. В еквивалентния пункт е неутрализирано цялото количество киселина. Нали? То реагира напълно. И понеже имаме молно отношение едно към едно, ако съм използвал толкова молове натриев хидроксид, те са реагирали с толкова молове HCl, които са били в изходния разтвор. Значи мога да напиша, че трябва да има 0,00486 мола HCl в колбата преди началото на титруването. Знам това от молното отношение едно към едно. Спомни си, че търсим концентрацията на HCl. Началната концентрация. А концентрацията е в мол за литър. Значи сега знам колко мола HCl имам в изходния разтвор, който беше 20 милилитра, нали? Тук имахме 20 милилитра. Трябва да го обърна в литри. Премествам десетичния знак с три места. Имам 0,02 литра. И последната стъпка при изчисляване на концентрацията на HCl е да намерим колко HCl имаме, което е 0,00486 мола на литър разтвор. И понеже имаме 20 милилитра, те са развни на 0,0200 литра. Добре, сега мога да взема калкулатора и да сметна началната концентрация на HCl, с която започнахме. 0,00486 ще разделим на 0,0200. Получавам 0,243. Значи концентрацията на HCl е равна на 0,243 мол/литър. Намерихме изходната концентрация на HCl. Има и кратък начин за решаване на тази задача, който е да умножим моловете за литър по обема на киселината, което е равно на моловете за литър по обема на използваната основа. Така МV = MV. Нека отляво е киселината, а отдясно да е основата. М на киселината е това, което търсим. Ще го означа с Х. Началният обем на киселината, можеш да оставиш тук милилитрите, ако искаш, 20,0 милилитра е началното количество киселина. За основата, знаем концентрацията на основата, която използвахме в титруването, нали? Тя е 0,100 мол/литър. Знаем и обема на основата, използвана за пълна неутрализация на киселината. Използвахме 48,6 милилитра. Обърни внимание, че тук ще се съкратят милилитрите. Сега можем да намерим Х. Взимам калкулатора, трябва да умножа 48,6 по 0,100. Получавам 4,86, после делим на 20, и получавам отговор 0,243. Значи Х е равно на 0,243 мол/литър. Този кратък метод работи чудесно за силни основи и киселини и съотношение едно към едно на моловете. В следващото видео ще решим задача, където отношението не е 1:1.