Основно съдържание

Киселини и основи

За този урок

В този раздел ще се запознаеш с киселини и основи и връзката на процесите на неутрализация и химичното равновесие. Ще обхванем определенията за киселина и основа, рН, киселинно-основно равновесие, киселинно-алкални свойства на соли и рН на солеви разтвори.